Mặt trận Tổ quốc các cấp: Tham gia xây dựng nông thôn mới

22:29, 04/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Diện mạo nông thôn mới ở xã Đức Tân (Mộ Đức).     Ảnh: TL
Diện mạo nông thôn mới ở xã Đức Tân (Mộ Đức). Ảnh: TL

Trong 5 năm qua, tuyến đường bê tông đi về các khu dân cư ở xã Phổ Cường (Đức Phổ) đã trở nên sạch đẹp và an toàn hơn. Để hoàn thành 1.000 bóng đèn trên 20 tuyến đường, MTTQ Việt Nam xã Phổ Cường đã vận động người dân đóng góp 500 ngàn đồng/hộ. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Cường Bùi Văn Chuyên, vì đã tích cực vận động người dân tham gia. Ông Chuyên cho biết: Để có kết quả đó, tôi nghĩ trước hết là phải nói cho dân tin và làm cho dân thấy.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Với suy nghĩ đó, tại các cuộc họp khu dân cư, ông Chuyên đều sắp xếp thời gian dự họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó ông giải thích cho nhân dân hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng NTM.

Trong quá trình vận động người dân đóng góp, ông Chuyên luôn là người tiên phong đi đầu, đồng thời vận động những người có uy tín trong khu dân cư để tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân.

Những hộ có điều kiện kinh tế khá ông vận động đóng góp trước; những hộ có hoàn cảnh khó khăn thì quyên góp sau, thu nhiều lần, đồng thời khuyến khích các hộ có điều kiện ứng tiền đóng góp cho các hộ khó khăn.

Đi đôi với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Cường còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhờ đó, phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó có sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các đoàn thể ở địa phương. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp trên 420 tỷ đồng, hơn 162.000 ngày công, gần 458.00m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương phục vụ tưới tiêu, sửa chữa trường học, khu vui chơi, giải trí tại địa phương. Qua đó, góp phần đưa 59/164 xã đạt chuẩn NTM; 105 xã còn lại đạt bình quân 13,7 tiêu chí/xã.

 Trung tâm sinh hoạt văn hóa xã Phổ Vinh (Đức Phổ) được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và ngân sách địa phương.
Trung tâm sinh hoạt văn hóa xã Phổ Vinh (Đức Phổ) được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và ngân sách địa phương.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc cho biết: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, như tọa đàm, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

.
.