Bình Sơn: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

13:54, 27/06/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Bình Sơn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương Lê Minh Chính cho biết: Cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng, thì mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, Đảng ủy xã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

 Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Quang Trung (bên phải) động viên cán bộ và nhân dân xã Bình Tân làm kênh mương.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Quang Trung (bên phải) động viên cán bộ và nhân dân xã Bình Tân làm kênh mương.
Đảng ủy xã Bình Dương đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên và xem đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt, học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; giám sát qua đơn thư, tin nhắn trình báo của công dân về thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm...".

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn HÀ THỊ ANH THƯ

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Thành An, giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, mà còn góp phần vào việc nâng cao nhận thức chính trị và sự thống nhất từ ý chí đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn; đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, phát huy tính độc lập, tích cực của người học theo hướng "học đi đôi với hành". Việc bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở cũng được triển khai hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng tháng. Trong đó, mỗi tháng các chi bộ lấy một câu chuyện về Bác Hồ để sinh hoạt chuyên đề. Huyện cũng đã mời GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về nói chuyện chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Mặt khác, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; giám sát qua đơn thư, tin nhắn trình báo của công dân về thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm...

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.