Trà Bồng: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

21:07, 13/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, "xây để chống", Huyện ủy Trà Bồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Phạm Minh Long cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là để rèn luyện, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có đầy đủ phẩm chất, đạo đức cách mạng, vì nhân dân phục vụ. Huyện ủy xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Vì vậy, huyện chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quan tâm chăm lo công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Cán bộ Bộ phận một cửa UBND huyện Trà Bồng giải quyết hồ sơ cho người dân.
Cán bộ Bộ phận một cửa UBND huyện Trà Bồng giải quyết hồ sơ cho người dân.


Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Trà Bồng xác định 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay từ năm 2017; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện theo lộ trình từng năm. Trong đó, Huyện ủy Trà Bồng chỉ đạo mỗi chi, đảng bộ trực thuộc, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương trong công tác.

Chú trọng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Huyện chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền lựa chọn các vấn đề nổi cộm ở cơ sở để tập trung giải quyết. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ở huyện từng bước đổi mới, đảm bảo chất lượng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc, nhận diện những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân để có giải pháp khắc phục. Huyện cũng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ rà soát các khuyết điểm, nhất là những vấn đề có liên quan đến biểu hiện suy thoái để xây dựng kế hoạch khắc phục.

Huyện gợi ý kiểm điểm cho gần 20 tập thể và hơn 20 cá nhân, tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm điểm đối với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ và cấp ủy các cấp đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị và có những giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo ông Phạm Minh Long, để sâu sát cơ sở, huyện thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc; theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở; đồng thời kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp “xây để chống” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu tự phê bình, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

.
.