Quảng Ngãi: Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

22:52, 27/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
 
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 là 19 chỉ tiêu ở 10 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh (trong đó: 5 cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh: 8 chỉ tiêu. 5 Huyện ủy, Thành ủy: 11 chỉ tiêu). Ngạch công chức, viên chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.
 
Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
 
Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Đủ 18 tuổi trở lên. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.
 
Ngoài ra, cần đảm bảo thêm điều kiện sau:
 
- Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, viên chức thuộc vị trí tuyển dụng làm giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
 
- Đối với người dự thi vào cơ quan Đoàn Thanh niên phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Điều 7 Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư, đồng thời đáp ứng các yêu cầu: Là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có độ tuổi từ 28 tuổi trở xuống (sinh năm 1991 trở về sau); có sức khỏe tốt; có kỹ năng (hát, múa, khiêu vũ, dẫn chương trình...) phù hợp với công tác thanh vận.
 
Về nội dung thi:
 
Thi tuyển vòng 1: Thi trắc nghiệm, gồm các phần sau:
 
- Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ  trương, đường  lối, chính  sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; các kiến thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
 
- Phần II: Ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi là một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác  theo yêu cầu của vị trí việc  làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.
 
- Phần III: Tin học, gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
 
Điều  kiện miễn  phần  thi  ngoại ngữ  và  tin học  (vòng 1): Thực  hiện  theo điểm b, c khoản 1 mục 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
 
Thi tuyển vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.  Hình thức: Thi viết. Thời gian thi: 180 phút.
 
Thời gian, địa điểm  thi  tuyển: Trong quý II/2019,  tại  thành phố Quảng Ngãi (sẽ có thông báo cụ thể sau). Hồ sơ đăng ký dự  tuyển: Người dự  tuyển nộp hồ sơ  trực  tiếp  tại đơn vị đăng ký dự tuyển.
 
 
PV
 
 
 
.