Thực hiện chuyên đề làm theo Bác năm 2019: Xây dựng những mô hình thiết thực, hiệu quả

15:09, 21/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2019 là: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chuyên đề năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa chuyên đề bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

TIN LIÊN QUAN

Tại Đảng bộ xã Bình Khương (Bình Sơn), việc tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2019 được thực hiện ngay trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ đầu tiên của năm 2019. Nội dung thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, nhất là mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

 Xã Bình Khương (Bình Sơn) đang nỗ lực hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn để về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.
Xã Bình Khương (Bình Sơn) đang nỗ lực hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn để về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.


Bí thư Đảng ủy xã Bình Khương Nguyễn Đình Sơn cho biết: "Trong 3 nội dung chuyên đề, thì nội dung phát huy dân chủ được ưu tiên hơn, vì năm nay xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến nhiệm vụ này đều phải công khai, minh bạch trước nhân dân. Cụ thể là công khai các khoản đóng góp của dân để xây dựng 30 tuyến đường thôn, khu dân cư, với chiều dài 3km".

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào: Ngoài các nội dung phải thực hiện như đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của cấp ủy; nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy tổ chức, gắn với tự giác nghiên cứu, liên hệ học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hằng ngày, thì việc quan trọng là các tổ chức đảng phải cụ thể hóa các nội dung bằng những mô hình cụ thể.

Trên cơ sở lựa chọn những vấn đề còn tồn tại liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua, đặc biệt là gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương và mỗi chi bộ phải xây dựng ít nhất một mô hình học Bác theo chuyên đề năm 2019...

Mặt khác, trong đăng ký thực hiện chuyên đề học Bác năm 2019 từng cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng, đưa vào cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của năm 2019; đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác, sinh hoạt, phong cách lãnh đạo... Coi đây là một trong những nội dung quan trọng để bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.


Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.
.