Sẵn sàng cho đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện

22:22, 04/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau thành công của đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, thời điểm này, các huyện, thành phố đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua... với quyết tâm tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận từ đại hội điểm

Với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh, lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh lần thứ XI.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh lần thứ XI.


Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 12 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh sắp tới. Ông Nguyễn Lạng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo dự kiến, thời gian hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố trong tháng 5.2019 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7.2019.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội đã đánh giá toàn diện các hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ đến. Theo đó, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh cùng các tổ chức thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nổi bật là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ Việt Nam huyện đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng, hơn 12.200 ngày công để xây dựng 112km đường giao thông nông thôn, 33km đường giao thông nội đồng, xây mới 39 cổng chào thôn và khu dân cư... Đến nay, toàn huyện có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh.

"Để đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tiếp tục củng cố, mở rộng hoạt động, tăng thêm các tổ chức thành viên và người tiêu biểu có uy tín, năng lực trong các tầng lớp xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...", đồng chí Nguyễn Cao Phúc nhấn mạnh.

Hoàn thành đại hội theo đúng kế hoạch

Sau đại hội điểm ở huyện Sơn Tịnh, trong tháng 4 và tháng 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức đại hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết: "Trung tuần tháng 4 này, Trà Bồng sẽ tổ chức đại hội. Qua dự đại hội điểm ở huyện Sơn Tịnh, chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội. Trong đó, tập trung vào các khâu lựa chọn chủ đề, xây dựng chương trình, kịch bản, văn kiện đại hội, công tác nhân sự...".

Ðại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố và tiến tới Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019- 2024 là sự kiện chính trị quan trọng. Ðại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác mặt trận.

Ðể đại hội MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra thành công, đúng kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức quán triệt các chỉ thị của trung ương, của tỉnh về công tác lãnh đạo đại hội; tổ chức các hoạt động, việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do mặt trận phát động.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.