Giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

21:31, 24/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Qua thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) cho thấy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động của các TCCSĐ từng bước được đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào nền nếp...

Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi) tổ chức kết nạp Đảng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc.
Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi) tổ chức kết nạp Đảng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc.


Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, TCCSĐ ở một số nơi còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, TCCSĐ, đảng viên một số nơi chưa thực chất. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Một số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của một số TCCSĐ chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Công tác phát triển đảng viên trong các thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa coi trọng việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, còn để tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật bị xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng...

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) Bùi Phú Huy cho biết: Để nâng cao chất lượng xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, năm 2019, đảng ủy phường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ tổ dân phố; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức, có tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, hết lòng phục vụ nhân dân...

Còn Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư thì cho rằng: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Huyện ủy Bình Sơn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; đồng thời xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Thực tế cho thấy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...

 Bài, ảnh: BÁ SƠN

.
.