Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh: Sẵn sàng tổ chức đại hội điểm

20:29, 21/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với huyện Trà Bồng, huyện Sơn Tịnh là địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch, đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3.2019.

TIN LIÊN QUAN

Ðể chuẩn bị cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã triển khai những nội dung, hoạt động quan trọng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua để chào mừng đại hội.

Cán bộ thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) thăm hỏi cuộc sống người dân khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Cán bộ thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) thăm hỏi cuộc sống người dân khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã cơ bản hoàn tất. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

"Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chặt chẽ trong công tác xây dựng cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, lựa chọn đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác mặt trận, tạo cơ sở để mặt trận nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh NGUYỄN LẠNG


Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh Nguyễn Lạng cho biết: "Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm ở xã Tịnh Bắc, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 5/11 xã tổ chức đại hội, các xã còn lại sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 28.2.2019.

Ðể đại hội MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra đúng tiến độ, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Riêng về nhân sự MTTQ Việt Nam các cấp được xây dựng căn cứ theo tiêu chuẩn cán bộ, thực tiễn công tác mặt trận trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, đảm bảo tỷ lệ phù hợp người ngoài Ðảng... tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. MTTQ Việt Nam các xã đã xây dựng dự thảo văn kiện theo hướng dẫn; nội dung báo cáo sát thực với yêu cầu thực tế ở địa phương...

Là địa phương được chọn làm điểm đại hội cấp huyện, do đó các nội dung công tác đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện nay, huyện Sơn Tịnh đã xây dựng và thông qua đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh; hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị đại hội và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ qua...


Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.