Cập nhật lúc: 08:06, 11/11/2018 [GMT+7]
.

Sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh các huyện


(Báo Quảng Ngãi)- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đầu năm 2019, các trung tâm VH-TT sẽ sáp nhập với đài truyền thanh các huyện để thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao (TT-VH-TT) nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành sáp nhập.

TIN LIÊN QUAN

Chủ động sắp xếp nhân sự

Đến nay, huyện Tư Nghĩa đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị để sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh huyện. Trưởng Đài Truyền thanh huyện Tư Nghĩa Võ Thị Mai Huyền cho biết: Việc sáp nhập này là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tránh lãng phí về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, nhân lực...

 

Huyện Tư Nghĩa sẽ đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhiệm vụ  khi thành lập Trung tâm TT-VH-TT huyện.
Huyện Tư Nghĩa sẽ đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhiệm vụ khi thành lập Trung tâm TT-VH-TT huyện.


Trước khi có chủ trương sáp nhập, Đài Truyền thanh huyện Tư Nghĩa có 13 người,  trong đó có 8 viên chức, 1 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/CP và 4 lao động hợp đồng ngắn hạn. Theo quy định của tỉnh, đến ngày 31.12.2018 sẽ chấm dứt lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn tại các cơ quan nhà nước, nên đài đã chủ động cho các nhân viên hợp đồng ngắn hạn nghỉ việc từ đầu tháng 3.2018. Hiện nay, đài phân công cho nhân viên phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể, nhằm tránh chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa Trần Thanh Tịnh cho biết: Cuối năm 2016, huyện đã thành lập tổ xây dựng đề án. Trên cơ sở đó, huyện đã định hình vị trí việc làm của từng bộ phận khi sáp nhập; đồng thời không thành lập Trung tâm VH-TT huyện. Những phần việc của đơn vị, Phòng VH-TT huyện đều kiêm nhiệm, nên giờ sáp nhập hai đơn vị thành một có nhiều thuận lợi, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức.

Tại TP.Quảng Ngãi, đến thời điểm này cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc  sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh thành phố. Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Quảng Ngãi Võ Thành Châu cho biết: Trung tâm đã làm công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức; chủ động sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ ở các bộ phận liên quan để chủ động làm việc đạt hiệu quả khi sáp nhập.
 

Việc sáp nhập các trung tâm VH-TT và đài truyền thanh các huyện, thành phố sẽ tập trung được nguồn lực để đầu tư phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố.

Vẫn còn một số  vướng mắc

Mặc dù chủ động bố trí nhân sự đảm đương các phần việc khi sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh, tuy nhiên theo ông Võ Thành Châu, khi sáp nhập thì có 6 lao động hợp đồng phải nghỉ việc, trong số đó có nhiều người công tác đã 20 năm, có bằng tốt nghiệp loại giỏi; đảm đương tốt công việc. Theo chỉ tiêu biên chế năm 2018, TP.Quảng Ngãi giao cho đơn vị là 16 định biên. Nếu sáp nhập thì 6 lao động hợp đồng sẽ phải nghỉ việc. Như vậy, việc bố trí những lao động làm việc lâu năm tại trung tâm vào đơn vị mới thành lập để họ ổn định cuộc sống là hợp lý với khung biên chế thành phố đã giao và đặc thù công việc.  Bên cạnh đó, thành phố cũng cần  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, vì trung tâm có đến 3 trụ sở, nhưng đều xây dựng trên 20 năm và đã xuống cấp.

Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Quảng Ngãi Tạ Thị Thanh Bình cho rằng: “Thực hiện đề án sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sau sáp nhập là cần thiết. Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện các bước về nhân sự, xem xét giải quyết số lao động hợp đồng lâu năm theo chủ trương chung của tỉnh”.

Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa Trần Thanh Tịnh cho biết thêm: Theo đề án thành lập Trung tâm TT-VH-TT huyện, thì cơ cấu các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ được chia làm 4 bộ phận. Vì vậy, sau khi trung tâm được thành lập sẽ chuyển đài truyền thanh ra làm việc tại trụ sở Trung tâm VH-TT huyện (cũ); đồng thời đầu tư xây dựng mới một số hạng mục để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn của trung tâm. Về công tác cán bộ, huyện đang xem xét nhân sự để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT huyện.Bài, ảnh: TRƯỜNG AN 

.
.