Cập nhật lúc: 10:43, 20/11/2018 [GMT+7]
.

Kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2018: Nhiều điểm mới


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng bám sát Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Văn Hiếu cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương để chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng theo quy định.

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên nghiên cứu đầy đủ, quán triệt sâu sắc Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp  xuống dự kiểm điểm ở các đảng bộ xã, thị trấn, các chi bộ được phân công phụ trách, nhằm đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên.

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Văn Hiếu dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Văn Hiếu dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức.


Đối với cấp cơ sở, Huyện ủy sẽ tổ chức tập huấn cho các đồng chí là bí thư chi bộ ở các thôn, tổ dân phố, cấp ủy trực thuộc. Năm nay, việc kiểm điểm, đánh giá sẽ được thực hiện kỹ hơn, với nhiều nội dung; đánh giá tập thể trước rồi mới đến cá nhân, nhất là đối với các đồng chí giữ vị trí lãnh đạo. Trong đánh giá, kiểm điểm đòi hỏi phải nêu cao tính tự phê bình của đảng viên.

Bên cạnh đó, trong đánh giá, kiểm điểm phải xem xét việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 về “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tập trung đánh giá tư tưởng, lập trường, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra và nhiệm vụ được phân công, tránh đánh giá chung chung.

Theo Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương, đối với tập thể sẽ  đánh giá theo 3 nội dung: Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Về cá nhân sẽ kiểm điểm theo 5 nội dung: Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận, hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức khi kiểm điểm cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm. Các nội dung: Đối tượng, khung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn các mức chất lượng, trách nhiệm thẩm quyền, cách thức thực hiện đều có những điểm mới, được điều chỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên hiện nay.

So với Hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương năm 2014, thì Hướng dẫn 16 có yêu cầu đòi hỏi cao hơn. Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện từng loại hình tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị.

Trong kiểm điểm phải phát huy dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng quy trình nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.