Cập nhật lúc: 14:37, 06/03/2018 [GMT+7]
.

Công khai kết quả xử lý cán bộ: Thể hiện tính công khai, dân chủ trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện việc công khai quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên. Điều này thể hiện tính công khai, dân chủ trong Đảng, góp phần  củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc công khai kết quả xử lý cán bộ của ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ đều công khai để cán bộ, đảng viên biết và xem đó  là một bài học để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân tốt hơn. Điều này cũng cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp để thông qua nội dung liên quan đến việc xử lý cán bộ vi phạm. Ảnh: P.L
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp để thông qua nội dung liên quan đến việc xử lý cán bộ vi phạm. Ảnh: P.L


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, thẳng thắn cho biết: Trước đây, việc công khai kết quả xử lý cán bộ thực hiện chưa tốt. Bắt đầu từ tháng 9.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố các quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cung cấp thông tin cho Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Việc công khai các kết luận kiểm tra, giám sát đòi hỏi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp phải đảm bảo khách quan, trách nhiệm, công tâm trong thực thi nhiệm vụ; việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo tính nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Một số địa phương trong tỉnh cũng đã bước đầu thực hiện việc công khai quyết định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết. Việc công khai kết quả xử lý cán bộ bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực.

Ông Hà Văn Thí (63 tuổi Đảng) ở thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), bày tỏ: “Tôi rất hoan nghênh việc Đảng ta đã mạnh dạn công khai kết quả xử lý cán bộ, có vậy mới răn đe được cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai kết quả xử lý kỷ luật cán bộ là một trong những nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”.

Ông Ngô Văn Phượng, đảng viên ở thôn Long Vĩnh, xã Bình Long (Bình Sơn), thì cho rằng: “Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tôi nhận thấy các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu rõ những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao tính giáo dục trong Đảng; giúp tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, sai sót. Việc cung cấp thông tin cho báo chí cũng góp phần bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội”.

Theo Trưởng Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) Trần Văn Dư, tính dân chủ, nghiêm minh, khách quan trong Đảng thể hiện rất rõ qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công khai quyết định về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Qua đây cho thấy, việc xử lý kỷ luật của Đảng không có vùng cấm, cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu đều bị xử lý nghiêm nếu vi phạm. Từ việc công khai quyết định về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, củng cố và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.   
 
Công khai quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên là quy định của Đảng cần phải được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, hiện nay một số địa phương vẫn còn e ngại  trong việc công khai quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên. Hạn chế này cần phải khắc phục trong thời gian tới.

P.LÝ-B.SƠN
 

.
.