Cập nhật lúc: 20:21, 24/02/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó


​(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thự​c hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó.

​Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn số lượng cấp phó vượt quá quy định sau ngày 31/12/2017 khẩn trương sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển số cấp phó vượt quá quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu.

PV

.