Cập nhật lúc: 14:27, 06/02/2018 [GMT+7]
.

Nhân rộng mô hình làm theo lời Bác


(Báo Quảng Ngãi)- Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức đã lựa chọn mô hình hay để nhân rộng trong toàn huyện trong năm 2018.  

TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa cách làm hay  

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có nhiều mô hình được triển khai, trong đó huyện chọn hai mô hình mang lại hiệu quả cao để nhân rộng trong năm 2018. Đó là nhân rộng mô hình phân công các đồng chí cấp ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố; mô hình cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sinh hoạt ở 374 khu dân cư (KDC), tổ dân phố trong toàn huyện.

Cán bộ tư pháp xã Đức Hiệp (Mộ Đức) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ tư pháp xã Đức Hiệp (Mộ Đức) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Với mô hình phân công các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí cấp ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố, quy định ít nhất một quý dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố một lần. Khi dự sinh hoạt các đồng chí cấp ủy viên thực hiện vai trò tuyên truyền viên, trực tiếp phổ biến những chủ trương của Đảng, nhất là những chủ trương mới xuống tận chi bộ. Trong quá trình dự sinh hoạt, nếu có những vấn đề trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thì chỉ đạo giải quyết kịp thời; nếu vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo ban thường vụ.

Đối với mô hình cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sinh hoạt ở 374 KDC, tổ dân phố, giúp các KDC phổ biến, quán triệt, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở KDC... ngày càng hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Võ Đức Trung, cho biết: Việc triển khai mô hình phân công các đồng chí huyện ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố trong thời gian qua đã giúp địa phương giải quyết được nhiều vấn đề, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại các buổi sinh hoạt, các đồng chí huyện ủy viên đã có những chỉ đạo kịp thời, giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tồn tại ở cơ sở. Mô hình cung cấp tài liệu tuyên truyền sinh hoạt KDC đã giúp cơ sở tổ chức sinh hoạt KDC tốt hơn. Do vậy, việc nhân rộng hai mô hình nói trên là cần thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Triển khai mô hình mới

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức còn chọn triển khai mô hình mới. Cụ thể là mô hình đảng viên, cán bộ, công chức tiết kiệm kinh phí để hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; mô hình tiết kiệm kinh phí để hỗ trợ hộ nghèo, nhằm giúp thoát nghèo bền vững. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức định hướng mỗi cán bộ, đảng viên tiết kiệm ít nhất là 2.000 đồng/tháng, nhưng thực tế cán bộ, đảng viên ở các đơn vị đề nghị nâng lên 5.000 đồng. Còn về tiết kiệm giúp hộ nghèo thì thống nhất mức tiết kiệm theo từng khối, sau đó giao cho Phòng LĐ-TB&XH quản lý. Các thôn, xã xét chọn hộ nghèo để hỗ trợ.  

Sau khi chọn mô hình, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức giao các cấp ủy đảng tổ chức triển khai trong toàn huyện. Huyện ủy Mộ Đức sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình. “Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ theo Quyết định 306 Tỉnh ủy để giám sát và xử lý nghiêm, nếu không hoàn thành theo đúng chức trách, nhiệm vụ. Huyện quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác để nâng cao hiệu quả công việc cũng như tinh thần phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, cho biết thêm.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.
.