Cập nhật lúc: 20:26, 28/02/2018 [GMT+7]
.

Ngành y tế: Quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Ngành y tế có nhiều đơn vị sự nghiệp và số lượng biên chế khá cao, do vậy trong năm 2018 sẽ tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh.


Ngày 1.1.2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng, chống sốt rét và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Việc hợp nhất các trung tâm là nhằm tập trung nguồn lực và để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, từng bước tinh giản biên chế.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hồ Minh Nên, cho biết: Biên chế được giao theo Quyết định 1499 của UBND tỉnh là 99 biên chế, tuy nhiên khi sáp nhập các đơn vị thì trung tâm có 105 cán bộ trong biên chế và 8 cán bộ diện hợp đồng. Đến nay, trung tâm có 2 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và trong năm 2018 có 1 cán bộ nghỉ hưu. Hiện tại, biên chế của trung tâm là 102 người và lộ trình tinh giản biên chế sẽ thực hiện đến năm 2020 còn 99 biên chế theo chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, việc hợp nhất đã giảm đáng kể số lượng lãnh đạo quản lý. Theo đó, ban giám đốc giảm 4 người; lãnh đạo cấp phòng giảm 12 người.

Hiện nay, các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Bình Sơn cũng đã sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện với Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế huyện. Bên cạnh việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Sở Y tế đã tiến hành tinh giản biên chế gần 30 người (nghỉ hưu theo Nghị định 108) và sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, đã luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 47 trường hợp và cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 7 trường hợp.

Năm 2018, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Y tế tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án sáp nhập BVĐK TP.Quảng Ngãi, BVĐK  huyện Sơn Tịnh, BVĐK Dung Quất thành các cơ sở của BVĐK tỉnh. Như vậy, sẽ giảm thêm 3 đơn vị. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của 4 phòng khám đa khoa khu vực: Ba Vì (Ba Tơ), Trà Tân (Trà Bồng), Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) và Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) để tiến hành sắp xếp lại.

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Đức, cho biết: Là một trong những ngành có nhiều cơ sở trực thuộc, số lượng biên chế cao, do đó Đảng ủy Sở đã xác định phải khẩn trương và thực hiện quyết liệt Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Qua theo dõi các đơn vị được sắp xếp lại thì công tác quản lý, điều hành tương đối thuận lợi. Hầu hết các đơn vị đều tiến hành sắp xếp lại các khoa, phòng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ngành đã gặp không ít khó khăn vì liên quan đến quyền lợi của tổ chức, con người. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao,  ngành y tế sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế.

Thanh Thuận
 

.
.