Cập nhật lúc: 19:19, 27/02/2018 [GMT+7]
.

Mộ Đức chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy Mộ Đức đã tăng cường công tác lãnh đạo, từng bước chuẩn hóa và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mộ Đức Lê Thái Huyên, cho biết: Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Do đó, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ... Vì vậy, những năm gần đây, công tác tổ chức cán bộ ở Mộ Đức đã có chuyển biến tích cực; các khâu của công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Công tác luân chuyển, điều động được huyện quan tâm.

Cán bộ tư pháp xã Đức Phong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ tư pháp xã Đức Phong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Đối với một số vị trí công tác dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực... huyện kiên quyết luân chuyển, không để nắm vị trí công tác kéo dài trong nhiều năm. Đối với những địa phương hẫng hụt về đội ngũ cán bộ, huyện cho tăng cường cán bộ từ huyện về nắm các vị trí chủ chốt các xã, thị trấn. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ thực hiện hợp lý, đúng quy định. Huyện đã rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch dự nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025... Với những nỗ lực đó, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Mộ Đức từ huyện đến xã đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, cho rằng, để có đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, nâng cao năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, huyện đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ theo Đề án vị trí việc làm; củng cố các chức danh còn khuyết; tổ chức luân chuyển cán bộ đang giữ vị trí công tác trên 8 năm... Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã luân chuyển, điều động, sắp xếp, kiện toàn chức danh lãnh đạo cấp phó dôi dư của 5 đơn vị thuộc UBND huyện, với số lượng 15 cán bộ. Để việc luân chuyển đạt kết quả, tạo môi trường cho cán bộ phấn đấu, huyện ban hành Quy chế điều động, luân chuyển cán bộ. “Đã luân chuyển 3 cán bộ trẻ từ huyện về cơ sở để đào tạo, nhưng mới thực hiện việc luân chuyển được 1 người về làm Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức. Số còn lại huyện dự tính luân chuyển trong năm 2018...”, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, cho biết.

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Huyện ủy Mộ Đức đang tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Trong đó, huyện sẽ bố trí cán bộ đúng theo năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng. Đồng thời, thay thế những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước... Trước mắt, trong năm 2018, huyện chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy khảo sát, xây dựng kế hoạch và chọn một số xã thuận lợi để triển khai thí điểm thực hiện Đề án luân chuyển, điều động bí thư, chủ tịch xã, thị trấn đã đảm nhận 8 năm công tác từ địa phương này qua địa phương khác...

Về thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII), Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, cho rằng: Huyện đang chờ kế hoạch cụ thể của tỉnh rồi thực hiện sao cho phù hợp với thực tế của địa phương. Theo huyện, việc hợp nhất Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện là phù hợp, nhưng huyện chưa thực hiện được. Nguyên nhân do Trưởng Ban Dân vận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nên sẽ xem xét trong thời gian đến... Các nhiệm vụ khác, huyện sẽ thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh.


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.