Cập nhật lúc: 09:27, 14/01/2018 [GMT+7]
.

Xử lý nghiêm để nêu gương


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ đã tăng cường kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Năm 2017, Ba Tơ đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên, 5 tổ chức cơ sở đảng, nhằm làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Không có "vùng cấm" trong xử lý kỷ luật

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ Đinh Thị Bắc khẳng định, không có "vùng cấm" trong xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm. Chính vì thế, có những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, nhưng vi phạm cũng bị thi hành kỷ luật một cách nghiêm khắc, trên tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng trước pháp luật, kỷ luật Đảng.

Giao thông ở huyện Ba Tơ.
Giao thông ở huyện Ba Tơ.


 Qua kiểm tra, giám sát, Ba Tơ đã phát hiện nhiều đảng viên lợi dụng chức vụ để trục lợi, vi phạm về quy chế làm việc, chi tiêu tài chính... Như trường hợp của Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Tô Đinh Um đã lập dự toán chi hoạt động công tác đảng của Đảng bộ xã chưa sát nhiệm vụ, dẫn đến năm 2015 HĐND xã không phân bổ kinh phí chi hỗ trợ cho 12 chi bộ trực thuộc, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức đảng...

Chủ tịch UBND xã Ba Tô còn để vợ tranh chấp, lấn chiếm đất mà UBND tỉnh cấp quyền sử dụng cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô; xây dựng nhà ở trên đất thổ canh khi chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Ba Tô Đinh Um đã ký 3 đơn xin vận chuyển gỗ từ đồi Sim đến thôn Mang Lùng 1, Làng Mạ, Làng Xi 1 không đúng quy định, dẫn đến một số hộ dân vận chuyển gỗ trái phép ra ngoài địa phương...

Cũng tại xã Ba Tô, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ đã có hình thức kỷ luật đối với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phạm Văn Thốc, đồng thời thi hành kỷ luật về Đảng đối với Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Hiền.

Ngoài ra, trong năm 2017, ở Ba Tơ còn hàng loạt đảng viên vi phạm, đã bị thi hành kỷ luật. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Đảng ủy xã thi hành kỷ luật 8 đảng viên. Hình thức kỷ luật có 16 trường hợp khiển trách, 6 trường hợp cảnh cáo, khai trừ Đảng 4 đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ Đinh Thị Bắc, chia sẻ: "Sau khi bị thi hành kỷ luật, nhiều đảng viên đã nhận thức rõ những vi phạm, có hướng sửa chữa khắc phục. Đa số những vi phạm được phát hiện thông qua kiểm tra. Vì vậy trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, bám cơ sở, với tinh thần kiên quyết, nhưng quan điểm vẫn là chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của đảng viên, nhằm kịp thời khắc phục những yếu kém của cơ sở".

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ đã ký kết 11 quy chế phối hợp và thực tế đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ Đinh Thị Bắc, nhiều đảng viên vi phạm là đồng bào dân tộc thiểu số. Trường hợp vi phạm rơi nhiều vào việc tranh chấp đất đai. Chính vì thế, việc tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, giải thích để họ hiểu về những điều đảng viên không được làm là rất cần thiết. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức cơ sở đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài, ảnh: Ngọc Viên
 

.
.