Cập nhật lúc: 14:45, 18/01/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện hiệu quả năm Dân vận chính quyền


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân” góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền là đẩy mạnh cải cách TTHC. Cụ thể là trên các lĩnh vực thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công, xóa bỏ các thủ tục rườm rà. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Trong đó, tập trung tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân.

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.


Đến nay, hầu hết các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành đều phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền. Có 17/21 cơ quan hành chính cấp tỉnh thành lập, duy trì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 3 cơ quan thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Có 14/14 huyện, thành phố triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 175/184 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó đã tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ.

Đi đôi với CCHC, việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cũng được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. UBND các cấp, nhất là cấp cơ sở thường xuyên cử cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở các bộ phận. Qua đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc có thái độ chưa đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, cho biết: Chủ đề năm 2018 được xác định là “Năm dân vận chính quyền”, với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, công khai, minh bạch; cải thiện môi trường đầu tư; lập lại trật tự đô thị; tổ chức đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của người dân. Với chủ đề được xác định trong năm 2018, công tác dân vận không còn là của hệ thống cơ quan dân vận các cấp, của mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, mà đó còn là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị, của lực lượng vũ trang.

Cũng theo ông Lê Văn Dũng, để thực hiện hiệu quả chủ đề Dân vận năm 2018, việc đầu tiên phải quan tâm là cần chú ý đến công tác cán bộ. Đó là, cán bộ làm công  tác chính quyền, làm công tác quản lý không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải biết làm công tác vận động, biết đối thoại với nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân định kỳ để nắm thông tin, để giải quyết các yêu cầu, bức xúc, các kiến nghị của người dân. Sâu sát cơ sở vẫn là nhiệm vụ đầu tiên của người đứng đầu bộ máy các cơ quan chính quyền.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan trong việc chuẩn bị các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền với nhân dân; trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vì đây đang là vấn đề nóng trong xã hội cần giải quyết. Một vấn đề không kém phần quan trọng nữa là, hiện nay 85% các vụ việc, các điểm nóng đều liên quan đến đất đai, quản lý đất công. Do đó, nếu làm tốt công tác quản lý đất công sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm khiếu nại, khiếu kiện...

Hiện nay, tỉnh ta đề ra mục tiêu là tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cùng với đó là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm đến.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.