Cập nhật lúc: 22:09, 25/01/2018 [GMT+7]
.

Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 24.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2017. Đồng chí chỉ rõ 5 vấn đề đang còn tồn tại trên lĩnh vực tư tưởng, thái độ, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành, phương pháp lãnh đạo, quản lý trong các hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tập trung khắc phục trong năm 2018 và những năm đến. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ với tinh thần kiên quyết, kiên trì.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: T.Thuận


Trước mắt, ưu tiên tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, quy tắc liên quan đến công tác tổ chức – cán bộ thuộc thẩm quyền; tổ chức, cá nhân nào đề xuất được quy trình, quy chế mới sáng tạo thì biểu dương, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng. Khuyến khích, phát huy sự năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; xem việc đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Chủ động đề xuất các cơ chế, giải pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong các khâu công tác cán bộ, từ khâu tuyển dụng – đánh giá – quy hoạch – luân chuyển, đến khâu bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử...

Trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ trên tất cả các mặt; tập trung tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trọng tâm là đã tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 17 đề án, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 2 tập thể và tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
 

THANH THUẬN
 

.