Cập nhật lúc: 16:29, 27/01/2018 [GMT+7]
.

Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp: Cần những giải pháp đồng bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp (DN) ở tỉnh ta trong những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong DN được khẳng định và phát huy, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kết nối doanh nghiệp với người lao động, cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, so với mục tiêu và yêu cầu đặt ra thì công tác này vẫn cần có những giải pháp tích cực hơn, nhất là đối với DN ngoài nhà nước.

 

Công nhân Công ty TNHH Việt Quang (KCN Tịnh Phong) được tuyên truyền về các chủ trương của Đảng.
Công nhân Công ty TNHH Việt Quang (KCN Tịnh Phong) được tuyên truyền về các chủ trương của Đảng.

 

“Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung rà soát, đánh giá một cách thực chất hoạt động của từng loại hình chi, đảng bộ cơ sở để có kế hoạch củng cố, kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy hoặc giải thể các tổ chức đảng không còn đủ điều kiện theo quy định. Tăng cường khảo sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy theo dõi từng DN tại các KCN, KKT để phát triển tổ chức đảng, đảng viên mới, nhằm tăng sức mạnh cho Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy cũng xây dựng Đề án để tiến tới thành lập tổ chức đảng hoạt động theo mô hình ghép của các DN chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, trong đó định hướng phân công đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối chuyên trách làm Bí thư chi bộ...”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh PHẠM HỮU LỤA

Tổ chức đảng và đảng viên trong DN, nhất là DN tư nhân có vai trò hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, sau khi triển khai thành lập các tổ chức đảng trong DN, các chi, đảng bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ chính trị, hoạt động của DN. Tuy nhiên, so với các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc DN nhà nước thì việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới trong DN tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Tỷ lệ đảng viên kết nạp và tổ chức đảng được thành lập chưa tương xứng với quy mô, tổng số DN và người lao động trong khu vực này.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Lụa, cho biết: Trong hai năm (2016-2017), Đảng bộ Khối đã thành lập 7 chi bộ DN ngoài khu vực nhà nước, nhưng giải thể đến 8 chi bộ. Năm 2018, Đảng ủy sẽ tiếp tục làm các thủ tục giải thể 2 chi bộ là Chi bộ Công ty CP Cơ điện – Môi trường Lilama và Chi bộ Công ty CP Tổng hợp Việt Phú, do cấp ủy chi bộ thiếu trách nhiệm, không tổ chức sinh hoạt định kỳ, không đảm bảo theo yêu cầu. Qua đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ hằng năm đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Nếu như năm 2016, chỉ có 12 TCCSĐ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, không có yếu kém, thì năm 2017 có đến 15 TCCSĐ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và có 2 TCCSĐ xếp loại yếu kém, đa số thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Toàn tỉnh hiện có 13 TCCSĐ thuộc loại hình DNNN; 13 TCCSĐ thuộc loại hình DNCP (vốn NN trên 50%); 6 TCCSĐ loại hình DNCP (vốn NN dưới 50%); 44 TCCSĐ thuộc loại hình DN tư nhân; 2 TCCSĐ có 100% vốn nước ngoài và 1 TCCSĐ có vốn liên doanh với nước ngoài. Qua tìm hiểu tại các DN ngoài khu vực nhà nước, chúng tôi được biết, công tác tuyên truyền đối với chủ DN chưa được quan tâm đúng mức, nên nhiều lãnh đạo DN chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng trong DN. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ không phải là lãnh đạo DN, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt không đạt yêu cầu; việc tạo nguồn phát triển đảng viên ảnh hưởng, bởi sự biến động thường xuyên về chỗ ở và nơi làm việc của đội ngũ công nhân; nhiều đảng viên phải sinh hoạt ghép vì không có tổ chức đảng...

Từ thực tế đó, để củng cố, nâng cao vai trò tổ chức đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các KCN thì nhiệm vụ đầu tiên là phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên. Nâng cao nhận thức chính trị cho chủ DN, người lao động và các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên về ý nghĩa, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, trong công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và kết nạp đảng viên mới, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.