Cập nhật lúc: 14:16, 13/01/2018 [GMT+7]
.

Huyện ủy Đức Phổ: Minh bạch, công khai vi phạm của cán bộ, đảng viên


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng bộ huyện Đức Phổ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với những cách làm mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 


Đầu tháng 1.2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã Phổ Ninh đối với  đồng chí Nguyễn Văn Sự và cách chức Chủ tịch UBND xã Phổ Ninh đối với đồng chí Lê Thanh Bằng.

Quyết định nêu rõ: Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Sự đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng trong việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới; thiếu tập trung chỉ đạo, giải quyết những tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng đất sai mục đích, khai thác cát trái phép, chậm trễ xây dựng khu dân cư. Biết và đồng tình với Chủ tịch UBND xã ký 2 hợp đồng khai thác, vận chuyển cát sông Trà Câu khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; ký danh sách dự kiến phân khai công trình cho các nhà thầu xây dựng năm 2017 và thống nhất chủ trương tham quan, du lịch của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới trái với quy định của pháp luật.

Năm 2017, huyện Đức Phổ thực hiện đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu đề ra. Một chỉ tiêu không đạt là nông thôn mới, do sai phạm của hai cán bộ chủ chốt của xã Phổ Ninh. Theo kế hoạch, năm 2017, Đức Phổ có 2 xã về đích nông thôn mới là Phổ Ninh và Phổ An. Tuy nhiên, với những sai phạm của cán bộ chủ chốt xã Phổ Ninh đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2017.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ, năm 2017, toàn đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền, áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh, đúng người, đúng vi phạm, mang tính giáo dục cao, giúp đảng viên và tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

 Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý, cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát lần này được huyện tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề đã được giám sát để đánh giá mức độ khắc phục sai sót, yếu kém trong kiểm tra, giám sát lần trước.

Ngoài kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, của các cơ quan tham mưu giúp việc, giám sát theo chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy còn căn cứ vào tình hình thực tế ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị và trong năm 2017 đã quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Điểm mới để thực hiện kiểm tra những đơn vị này là từ việc lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân, của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. "Việc xử lý kỷ luật cách chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phổ Ninh, chúng tôi nhận thấy đây là tổn thất của Đảng bộ huyện, nhưng phải làm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, Ban Thường vụ cũng đã thành lập đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với một đồng chí là huyện ủy viên cùng cấp. Qua kiểm tra có phát hiện sai phạm và Ban Thường vụ đã có kết luận phải xem xét kỷ luật",  ông Huỳnh Quý cho biết thêm.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai kết quả, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm của huyện Đức Phổ đã góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đồng thời tạo được niềm tin trong nhân dân. Theo Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường hơn, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu và lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Quá trình kiểm tra tập trung vào vấn đề trọng tâm, nhanh chóng kết luận, xử lý, tạo niềm tin với cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Thanh Thuận
 

.
.