Cập nhật lúc: 16:19, 02/01/2018 [GMT+7]
.

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

TIN LIÊN QUAN

Trong năm qua, công tác tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội được tích cực triển khai. Hoạt động của MTTQ các cấp, tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của các cấp, ngành về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã và đang chủ động, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc của đồng bào dân tộc Cor ở huyện Tây Trà. Ảnh: S.H
Biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc của đồng bào dân tộc Cor ở huyện Tây Trà. Ảnh: S.H


Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong năm 2017, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm CB, CCVC (năm 2015- 2016) tại các sở, ngành của tỉnh; giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản phối hợp và tham gia phối hợp thực hiện các nội dung như: Giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan. Ban hành và thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2020.
 

Trong năm qua, các nội dung trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017  của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra đã thực hiện cơ bản hoàn thành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với hoạt động phản biện, năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện phản biện đối với 5 dự thảo Đề án của Tỉnh ủy và 6 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Tiêu biểu là, Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; Đề án tổng thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; Đề án hình thành Trung tâm chính trị, hành chính huyện tại Khu đô thị mới Vạn Tường; Chính sách chọn cử bác sĩ giỏi đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài; Đề án về chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020... Đây là những chính sách lớn, được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thể hiện được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhằm đảm bảo cho việc thực thi nghị quyết khi được thông qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang cho rằng, sự đổi mới trong hoạt động của MTTQ được thể hiện ở tính chủ động, bám sát tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị để giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm của người dân, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, như công tác cán bộ, “nợ công” xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình tập hợp ý kiến nhân dân. Đồng thời, phát huy tốt vai trò và trí tuệ của các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, của nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, người uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân.


SA HUỲNH


 

.
.