Cập nhật lúc: 14:06, 24/01/2018 [GMT+7]
.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại và chống “diễn biến hòa bình” tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra chiều 23.1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào chủ trì hội nghị. Ảnh: BS
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào chủ trì hội nghị. Ảnh: BS


Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị, năm 2018 các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại và đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; tập trung đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội... Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, sớm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm, bức xúc ở địa phương; xây dựng kế hoạch, cơ chế đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên báo, đài. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại và chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và chống “Diễn biến hòa bình tổ chức xây dựng lực lượng viết bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tăng cường quản lý hoạt động của các phóng viên, báo chí nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh...
 

Bá Sơn
 

.