Cập nhật lúc: 17:03, 12/01/2018 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Có trên 120 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc tham dự.

Trong thời gian 1 ngày, báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.  

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trương Quang Tưởng, nhấn mạnh: Đây là 4 nghị quyết rất quan trọng, đề cập  đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai  phải được thực hiện một cách nghiêm túc, nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã đề ra, từ đó thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức thực hiện.

Sau học tập, quán triệt các nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và viết bản thu hoạch.

          Thanh Thuận
 

.