Cập nhật lúc: 21:25, 05/12/2017 [GMT+7]
.

Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Đây là quy định mới được các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương ban hành và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

Nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên cho biết, căn cứ Quy định 85-QĐ/TW ngày 23.5.2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Việc kiểm tra, giám sát kê khai tài sản được tiến hành khi có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; khi có kiến nghị, phản ánh, tố cáo có căn cứ về việc kê khai tài sản không trung thực; khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản. Nội dung kiểm tra, giám sát là việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, biến động tài sản hằng năm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cán bộ thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên; việc giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm. “Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, các cấp ủy đảng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc cấp mình quản lý”, ông Võ Thái Nguyên nhấn mạnh.   
 
Công khai tài sản của cán bộ

Việc các cấp ủy đảng ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Trương Quang Tưởng nhận định, đây là việc làm hết sức cần thiết để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

 Theo ông Trương Quang Tưởng, bản kê khai tài sản của cán bộ hằng năm đều được công khai theo đúng quy định. Tuy nhiên, lâu nay chủ yếu là tin vào sự trung thực của cán bộ, đảng viên, mỗi đồng chí tự chịu trách nhiệm trước lời khai của mình. Việc thẩm tra, xác minh tài sản của cán bộ không được thực hiện, vì không nhận được bất kỳ ý kiến nào về việc kê khai tài sản của cán bộ sau khi công khai bản kê khai tài sản.

Tại huyện Tư Nghĩa, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, theo đó cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, vai trò giám sát của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hiệu quả. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa Lê Anh Đức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới nghiêm túc ban hành và thực hiện quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ.
 
PHƯƠNG LÝ
 
.
.