Cập nhật lúc: 21:28, 08/12/2017 [GMT+7]
.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch mở lớp ngay từ đầu năm, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp, áp dụng các hình thức giảng dạy phù hợp với từng đối tượng...

Kết quả, toàn tỉnh đã mở 282 lớp với 23.262 học viên dự học, tăng 48 lớp với 5.156 học viên so với năm 2016. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng rất đa dạng, phong phú. Đào tạo chương trình sơ cấp LLCT được 12 lớp với 696 học viên, tăng 2 lớp so với năm 2016. Trước khi mở lớp, các trung tâm đều xây dựng kế hoạch lớp, lịch báo giảng trình cấp ủy phê duyệt và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc liên hệ chỉ tiêu Nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tình hình thực tế của địa phương đưa vào bài giảng; bài kiểm tra, thi tốt nghiệp đảm bảo cơ cấu 4 điểm liên hệ thực tế trong thang điểm 10. Ngoài ra còn tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế ở các cơ sở, nhằm trang bị thêm kiến thức thực tiễn, vận dụng vào công việc sau khi học tập.

Chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng đã mở được 36 lớp với 2.769 học viên dự học. Những nội dung mới sau Đại hội XII của Đảng được cập nhật vào chương trình giảng dạy. Sau khi học tập, học viên đều nắm được những nội dung cơ bản; xác định thêm nhiệm vụ phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên. Mở 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 1.434 học viên, tăng 2 lớp so với năm 2016.

Các chương trình bồi dưỡng chuyên đề như: Chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng; dân tộc, tôn giáo, hội nhập quốc tế... mở được 25 lớp với 1.796 học viên dự học, tăng 8 lớp với 523 học viên so với năm 2016. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, bồi dưỡng báo cáo viên tuyên truyền miệng...  20 lớp với 1.656 học viên, tăng 12 lớp với 1.045 học viên so với năm 2016...

Năm 2018, Trung tâm BDCT các huyện, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tham mưu xây dựng, thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu, tổ chức hội thi, thao giảng giảng viên giỏi; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức; thực hiện đăng ký thi đua, giao ban, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ thường xuyên.
 

TRỊNH CÔNG NHẬN
 

.
.