Cập nhật lúc: 14:11, 06/11/2017 [GMT+7]
.

Thông cáo báo chí về thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 5.10.2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 15 do đồng chí Võ Thái Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. Tại kỳ họp này, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ, Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hồ Văn Thế - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Bùi Đức Chánh – Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Đối với chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh:

-Từ tháng 1.2016 đến tháng 4.2017, Chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có những vi phạm, khuyết điểm:

Không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh  hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương;  không hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong năm 2016; chưa thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên để đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu cương quyết, chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; buông lỏng vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ và của Ban Dân tộc tỉnh; để chi bộ yếu kém trong năm 2016.

Vi phạm, khuyết điểm của chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của chi bộ và Ban Dân tộc tỉnh, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trước hết thuộc về trách nhiệm của Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh theo thẩm quyền.

2. Đối với đồng chí Hồ Văn Thế - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung, có những khuyết điểm, vi phạm sau:

Đồng chí không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý công chức thuộc quyền quản lý có sai phạm; thực hiện không đúng Quy chế làm việc của cơ quan; có biểu hiện mất đoàn kết với đồng chí Bí thư chi bộ, chịu trách nhiệm liên đới để chi bộ yếu kém trong năm 2016; vi phạm quy định của Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; chưa thực hiện việc ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện quản lý dự án, là vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan, ảnh ưởng đến sự đoàn kết nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình  Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Văn Thế theo thẩm quyền.

3. Đối với đồng chí Bùi Đức Chánh – Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh:

Trong thời gian từ tháng 1.2016 đến tháng 4.2017, với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Bùi Đức Chánh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của chi ủy, chi bộ và có những vi phạm, khuyết điểm sau:

Tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát không đúng quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban và nhiệm vụ chính trị  của Ban về triển khai thực hiện các dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có biểu hiện mất đoàn kết với đồng chí Trưởng Ban, để chi bộ yếu kém trong năm 2016; chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan, ảnh hưởng xấu đến sự đoàn kết nội bộ Ban Dân tộc tỉnh, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm của đồng chí, đối chiếu Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30.3.2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đức Chánh – Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh bằng hình thức cảnh báo.


ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

.