Cập nhật lúc: 21:39, 29/11/2017 [GMT+7]
.

Nghĩa Hành: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện


(Báo Quảng Ngãi)- Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao; nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng đã đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra... Đó là những kết quả nổi bật của huyện Nghĩa Hành qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình, cho biết: Với phương châm năng động, sáng tạo và đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là phấn đấu về đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2017...

Một góc của thị trấn Chợ Chùa.
Một góc của thị trấn Chợ Chùa.


Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị theo phương châm hướng về cơ sở. Phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp là điều kiện tiên quyết để huyện phát triển bền vững. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên nhiều mặt, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định 306 của Tỉnh ủy. Các cấp ủy đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các vấn đề mà nhân dân bức xúc... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, CCVC trong thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI xác định, năm 2017, huyện phấn đấu trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Để đạt kết quả trên, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các địa phương đạt xã NTM tiếp tục giữ chuẩn NTM; triển khai kế hoạch xây dựng đạt chuẩn xã kiểu mẫu; thôn, khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 3 xã: Hành Minh, Hành Thuận, Hành Thịnh. Riêng đối với 2 xã chưa đạt xã NTM là Hành Dũng và Hành Tín Tây đang được huyện tập trung các nguồn lực để thực hiện. Hỗ trợ thị trấn Chợ Chùa hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V còn nợ... Đến nay, thu nhập đầu người trên địa bàn huyện đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%; đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây Mai Văn Tường, cho biết: Với điểm xuất phát của địa phương thấp, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, nên phải nỗ lực hơn nữa thì mới đạt xã NTM. Những năm qua, huyện đã hỗ trợ xã rất nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch.

Cụ thể là, hỗ trợ người dân thôn Trũng Kè 1, 2 hơn 1 tỷ đồng xây dựng các công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa... Nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ 627 đi qua trung tâm xã; đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng cầu qua sông Vệ, nối xã Hành Tín Tây với Hành Tín Đông tạo thuận lợi phát triển kinh tế. Hỗ trợ 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nhà cửa kiến cố, để đạt tiêu chí số 9 về xây dựng NTM... Đến nay, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM và đang chờ tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017 này.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Bình, Nghị quyết Đảng bộ huyện phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 200ha cây ăn quả, nhưng đến nay đã phát triển được 174ha cây chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh... Huyện cũng chú trọng phát triển kinh tế vườn, với diện tích khoảng 1.800ha. Riêng cây cau, trong năm 2017, nhân dân có nguồn thu trên 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện cũng tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp hữu cơ sạch, như sản xuất lúa đảm bảo chất lượng; chú trọng trồng cây ăn quả chất lượng và chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa... Đến nay, nhân dân các xã Hành Dũng, Hành Nhân đã tham gia sản xuất 50ha nông sản sạch, nông sản hữu cơ. Bước đầu các sản phẩm được thị trường chấp nhận. Nhờ chú trọng phát triển kinh tế có trọng tâm, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện đạt từ 13 - 14,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.