Cập nhật lúc: 14:08, 21/11/2017 [GMT+7]
.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - một nhà lãnh đạo tài năng


Đồng chí Võ Văn Kiệt là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

 
Theo Việt Nam plus
.