Cập nhật lúc: 14:50, 04/11/2017 [GMT+7]
.

Đảng bộ xã Tịnh Bắc: Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đang được Đảng bộ xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) tập trung lãnh đạo thực hiện, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Bắc Lương Văn Trị, cho biết: Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh xác định, đến năm 2017 Tịnh Bắc phải đạt chuẩn NTM. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với đó, đảng ủy thường xuyên rà soát, đôn đốc các thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ, chú trọng chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để thảo luận và đề ra giải pháp giải quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó có nhiệm vụ xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Tịnh Bắc.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Tịnh Bắc.


Xã đã đề ra lộ trình, thời gian cụ thể để thực hiện cho từng tiêu chí. Trong đó, ưu tiên thực hiện những tiêu chí khó, như môi trường, giao thông, thủy lợi, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Hằng tháng đều tổ chức giao ban báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đến nay, xã Tịnh Bắc đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên và hiện xã chỉ còn 60 hộ nghèo.

Xã đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện để tập trung thực hiện 21 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng kinh phí 28 tỷ đồng. Đến nay, các công trình này đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho địa phương. Vận động 170 hộ dân hiến 3.086m2 đất, đốn chặt cây cối, hoa màu các loại, tháo dỡ 134m2 tường rào, lưới B40 để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng. Vận động nhân dân giao mặt bằng để triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đồng Năng để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương...

Tịnh Bắc là trung tâm giao thương ở khu tây Sơn Tịnh, thuận lợi trong phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn xã có 230 hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ các loại. Xã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện có 16 hộ dân tham gia liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trồng bí đỏ Nhật Bản và hàng trăm hộ dân ở các thôn Minh Xuân, Minh Lộc tham gia sản xuất lúa giống...

Bí thư Chi bộ thôn Minh Xuân Lâm Bá Sinh, cho biết: Để góp phần cùng xã thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM, ban thôn đã vận động nhân dân chung tay đóng góp ngày công, đất, tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, động viên nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia phòng chống tội phạm và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị sản xuất bằng cách đưa các loại giống mới vào sản xuất, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm mà xã hội cần...

Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.
.