Cập nhật lúc: 15:43, 28/11/2017 [GMT+7]
.

Bình Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, UBKT tập trung thực hiện tốt công tác này.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Văn Thái, cho biết: Để thực hiệt tốt nhiệm vụ, UBKT Huyện ủy và UBKT của Đảng ủy các xã, thị trấn đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tham mưu xử lý nghiêm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng... Năm 2016, qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên (khiển trách 12, cảnh cáo 10, cách chức 1, khai trừ Đảng 3).

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBKT Huyện uỷ đã phối hợp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Giám sát 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên về việc thực hiện Quyết định 306 của Tỉnh ủy và Quyết định 778 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là, qua kiểm tra, giám sát việc đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thanh Đông Lê Trung Thủy khi có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị 31 của Tỉnh ủy về việc không sử dụng rượu, bia. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo Đảng ủy xã Bình Thanh Đông tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đối với đồng chí Thủy...

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy còn tổ chức giám sát 24 tổ chức cơ sở đảng về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức kiểm tra 19 tổ chức đảng, 2 đảng viên; tiến hành giám sát 14 tổ chức đảng, 3 cơ quan và 2 đảng viên trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang, việc thực hiện Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện các Thông báo, Kết luận của Bí thư Huyện ủy sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05... Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT Huyện uỷ Bình Sơn tổ chức kiểm tra 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy và cấp ủy các cấp, đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên gồm: Khiển trách 15 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện uỷ thi hành kỷ luật khiển trách 1 đảng viên; đảng uỷ cơ sở  thi hành kỷ luật khiển trách 4 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật khiển trách 10 đảng viên... Các trường hợp bị kỷ luật chủ yếu là do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát ngôn không đúng nơi, đúng chỗ; làm trái các quy định pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm chính sách DS-KHHGĐ...

Có thể nói, qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, những biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Bá Sơn
 

.
.