Cập nhật lúc: 14:10, 02/10/2017 [GMT+7]
.

Huyện ủy Tư Nghĩa: Nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm của cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã có nhiều giải pháp, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước khắc phục hạn chế, bất cập trong đội ngũ cán bộ.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Đức Thanh nhận định, trong công tác cán bộ trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã có nhiều bước đột phá. Một số khó khăn, bất cập trong công tác cán bộ từng bước được tháo gỡ, tạo sự đồng tình, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết điều động, luân chuyển cán bộ

Việc điều động, luân chuyển cán bộ được đánh giá là bước chuyển lớn trong công tác cán bộ ở huyện Tư Nghĩa trong thời gian qua. Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện, nhất là đối với cấp xã, thị trấn, bên cạnh ưu điểm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần phải tập trung khắc phục để nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa trao quyết định phân công phụ trách địa bàn xã, thị trấn cho các tổ công tác.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa trao quyết định phân công phụ trách địa bàn xã, thị trấn cho các tổ công tác.


Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa chỉ rõ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn đa số lớn tuổi, ít cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ thấp, một số cán bộ năng lực lãnh đạo hạn chế, thiếu năng động, sáng tạo, chậm đổi mới, chưa phát huy tốt việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào tình hình thực tế của địa phương, có tình trạng không muốn người ngoài địa phương chuyển đến, trong khi nguồn tại chỗ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực... Những hạn chế, bất cập trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của địa phương.
 

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trong công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã đổi mới nội dung và cách làm theo phương châm quy hoạch động và mở, đảm bảo tỷ lệ mỗi chức danh theo quy định, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, từng bước khắc phục dần tình trạng hẫng hụt, bị động trong công tác cán bộ, chủ động hơn trong việc bố trí nhân sự.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã quyết định ban hành Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa vừa điều động Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thuận; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thuận về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm. Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, huyện Tư Nghĩa cũng đã luân chuyển 5 đồng chí trưởng, phó các phòng, ban và tương đương của huyện về giữ chức bí thư đảng ủy của 5 xã trên địa bàn huyện.

Đối với việc điều động các trường hợp giữ chức vụ đang đảm nhiệm từ 8 năm trở lên, mặc dù gặp không ít trở ngại, có một số trường hợp không đồng tình, tuy nhiên Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa quyết liệt chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Huyện đã điều động 8 đồng chí ở các phòng, ban và tương đương; 7 đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ mầm non đến THCS. Ở Tư Nghĩa hiện không còn trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ  

Theo đánh giá của Huyện ủy Tư Nghĩa, qua việc ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ.

Ngoài ra, để tránh trường hợp những vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở không được giải quyết kịp thời, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cũng như niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện và trưởng, phó các phòng, ban và tương đương của huyện phụ trách địa bàn xã, thị trấn. Huyện ủy đã thành lập 15 tổ công tác, mỗi tổ có 8 đồng chí. Đây là điểm mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình cao.


Bài, ảnh: MINH ANH 

.
.