Cập nhật lúc: 20:11, 23/10/2017 [GMT+7]
.

Đoàn ĐBQH tỉnh:Tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện chủ trương cải cách TTHC


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với công tác tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền, thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tăng cường vai trò giám sát trong việc thực hiện các quy định về xử lý đơn, thư của các cơ quan chức năng của tỉnh, góp phần có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN


Từ tháng 8.2016 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 346 đơn, thư của công dân. Trong đó, 256 đơn khiếu nại, 26 đơn tố cáo và thư kiến nghị, phản ánh 64 đơn. Phần lớn đơn, thư khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai và liên quan đến tranh chấp đất đai; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm trước; đồng thời bộc lộ nhiều yếu tố gay gắt, phức tạp từ các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến môi trường, đất lâm nghiệp, về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phát sinh chưa được giải quyết dứt điểm... Sau khi phân loại, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền trả lời cho công dân 70 đơn, thư...

Tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện chủ trương cải cách TTHC - Hình 1 Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thu Trang tiếp công dân định kỳ.
Tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện chủ trương cải cách TTHC - Hình 1 Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thu Trang tiếp công dân định kỳ.


Qua kết quả xử lý đơn thư từ việc trả lời đơn, thư của công dân do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, được đánh giá tích cực, có hiệu quả. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 38 công văn trả lời. Còn lại, các cơ quan chưa trả lời, nhưng còn thời hạn. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh còn ban hành 21 văn bản trả lời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; hồ sơ xác minh khiếu nại được công khai cho người khiếu nại theo quy định. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc ban hành, gửi quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và thực hiện công khai kết quả giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Nội dung giải quyết của các cơ quan hành chính trong tỉnh cơ bản đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, phù hợp thực tiễn quản lý nhà nước của địa phương.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang, cho biết: Có được kết quả trên, ngoài việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh còn ký kết Quy chế phối hợp với Văn phòng các cơ quan: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Việc ký kết và thực hiện quy chế là nhằm bảo đảm sự thống nhất, kịp thời trong phân loại, xử lý, trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định của Đảng và pháp luật; khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan trong tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh.

Với vai trò là cơ quan dân cử, Đoàn ĐBQH có chức năng theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Theo bà Phạm Thị Thu Trang, để thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật về giám sát nói chung và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thực hiện lồng ghép giữa giám sát chuyên đề theo từng lĩnh vực với giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau mỗi cuộc giám sát, Đoàn đều có văn bản yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bài, ảnh: XUÂN THIÊN

 

.
.