Cập nhật lúc: 11:14, 02/09/2017 [GMT+7]
.

Di chúc của Bác là kim chỉ nam trong mọi hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đến nay đã tròn 48 năm. Cũng chừng ấy năm qua, các cấp ủy đảng đã vận dụng sáng tạo Di chúc này trong điều kiện thực tiễn ở mỗi địa phương; coi đây là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động. Đây cũng là mong muốn của Bác Hồ trước lúc đi xa.

TIN LIÊN QUAN


Có thể khẳng định rằng, những thành tựu mà Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, dân chủ, nhất quán trong Đảng. Trước lúc ra đi, Bác Hồ của chúng ta đã nhấn mạnh: “...nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...”.

Nhìn lại chặng đường lịch sử cách mạng nước ta, bên cạnh những thuận lợi thì cũng có những giai đoạn, thời điểm chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức ở trong nước và cả bên ngoài. Dẫu vậy, chúng ta vẫn luôn vượt qua và lập nên nhiều kỳ tích mà cả thế giới phải ghi nhận. Đó là, thực hiện cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đây được coi là mốc son lịch sử vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cùng với dấu ấn đặc biệt đó, chúng ta cũng đã thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược; khởi xướng và tổ chức thành công công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước trong thời kỳ mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế...

TP.Quảng Ngãi hôm nay.                                                                                                    TP.Quảng Ngãi hôm nay.                                                                                                                                          Ảnh:TL                                      Ảnh:TL
TP.Quảng Ngãi hôm nay. TP.Quảng Ngãi hôm nay. Ảnh:TL Ảnh:TL


Với Quảng Ngãi, bài học về sự đoàn kết trong Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện. Nhờ đó, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945). Quảng Ngãi cũng là một trong những tỉnh đã tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi sớm nhất trong cả nước. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đó, Đảng bộ Quảng Ngãi đã tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi ngày 28.8.1959. Thắng lợi này đã mở đầu cho phong trào khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền ở Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Nam; tiếp đó là chiến thắng Ba Gia 31.5.1965; chiến thắng Vạn Tường 18.8.1965...

Sau ngày giải phóng quê hương, đất nước thống nhất, Đảng bộ Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

“Nếu không thực hiện nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Đảng, thì Quảng Ngãi khó đạt được những thành tựu như ngày hôm nay”, ông Từ Tân Vũ, cán bộ lão thành cách mạng đã chia sẻ với chúng tôi như vậy. Thật vậy, bài học về đoàn kết trong Đảng sẽ không bao giờ cũ. Di chúc của Bác Hồ đã căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đảng ta đã trường tồn 87 mùa Xuân và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đảng ta cũng đã thường xuyên “tự chỉnh đốn”, tự đổi mới; phát huy những mặt tích cực; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi và xóa bỏ “những thói hư, tật xấu” phát sinh trong Đảng do tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Di chúc của Bác nhấn mạnh: “...thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng...”. Sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong thực hiện Di chúc của Bác.

Trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ngãi đang đứng trước những thời cơ lớn, nhưng cũng có nhiều thách thức không nhỏ. Do vậy, để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, chúng ta phải thật sự thấm nhuần và vận dụng sáng tạo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự liêm chính, chí công vô tư, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

PHÚ ĐỨC

 

.
.