Cập nhật lúc: 15:07, 29/08/2017 [GMT+7]
.

Kiên trì làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ... được coi là một trong những giải pháp quan trọng làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường...

Những năm qua, công tác phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Do đó, việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên phải được cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đặc biệt quan tâm, vì qua đó sẽ góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 

 

Cán bộ Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho dân.
Cán bộ Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Quốc Tuấn cho rằng, để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ... thì điều đầu tiên là cấp ủy phải quán triệt cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ nội dung, bản chất và nguyên nhân của những vấn đề trên. Bởi lẽ, một khi tư tưởng đã thông thì sẽ dễ thực hiện hơn; mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, cơ quan, khu dân cư và gia đình trong từng vấn đề cụ thể.
 
Các cấp ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, trường hợp nào thực hiện chưa tốt thì phải nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình ngay trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, không phải chờ đến cuối năm mới đưa ra phê bình, kiểm điểm... Việc làm này cần phải kiên quyết, kiên trì và có hình thức phù hợp với mỗi trường hợp. Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, khu dân cư trong việc giám sát những biểu hiện tiêu cực, những phát ngôn, hành động không đúng với tinh thần, nội dung nghị quyết của Đảng. Những cán bộ, đảng viên khi giao tiếp với nhân dân mà bị phản ánh thì cấp ủy, chi bộ cần nhanh chóng góp ý để cán bộ, đảng viên khắc phục.

Chia sẻ về nội dung này, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Ngọc Ánh, cho biết: Mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, công việc cụ thể, thiết thực trong việc kết hợp giữa “xây” và “chống”. Điều cốt yếu là, chúng ta cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận rõ đúng, sai ngay trong mỗi lời nói, việc làm của mình để không bị mơ hồ, lệch lạc về nhận thức, từ đó xác định rõ định hướng, phương pháp điều chỉnh, phấn đấu rèn luyện...

Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn) Đoàn Thanh Sơn thì cho rằng, tinh thần chủ động, tích cực “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải thể hiện ngay trong lời nói và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là với những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung này vào ngay trong chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú.
 
"Tôi cho rằng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ là giải pháp quan trọng, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, trong sinh hoạt chi bộ hiện nay vẫn còn một bộ phận đảng viên ngại phê bình và tự phê bình; trong cuộc họp thì không phát biểu, nhưng bước ra ngoài thì bày tỏ nhiều ý kiến... Thực trạng này cần phải có giải pháp chấn chỉnh ngay. Với những cán bộ, đảng viên một khi tiếp cận những thông tin này cần chủ động góp ý với đồng chí, đồng nghiệp và báo cáo với tổ chức biết để chấn chỉnh. Như vậy mới hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, góp phần phát triển quê hương, đất nước.


BÁ SƠN


 

.