Cập nhật lúc: 14:18, 18/08/2017 [GMT+7]
.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên nhấn mạnh, thời gian tới, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Điều này đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp để xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.                                                                     Ảnh: P.L
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp để xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Ảnh: P.L


Từ năm 2011 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 543 đảng viên và 175 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 63 đảng viên và 22 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận 512 đảng viên và 147 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 91,78%), phải thi hành kỷ luật 215 đảng viên và 10 tổ chức đảng. Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra đối với 11 đảng viên và 6 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 9 đảng viên và 5 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, nhận định: “Qua kiểm tra đã kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm khi còn mới manh nha; phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật đảng; thúc đẩy việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, qua kiểm tra chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm để đối tượng kiểm tra có biện pháp khắc phục, sửa chữa”.
 

Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng".
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy VÕ THÁI NGUYÊN

Tránh tình trạng ngại va chạm

Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không nghiêm.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những mặt hạn chế cần phải khắc phục, trong đó nhấn mạnh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra vẫn còn diễn ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện thường xuyên việc thông tin cho báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý sau kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban kiểm tra các cấp phải tích cực tham mưu quán triệt, cụ thể hóa, triển khai kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lấy việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm là tiêu chí quan trọng trong đánh giá công tác thi đua của ủy ban kiểm tra các cấp.
 

PHƯƠNG LÝ

 

.
.