Cập nhật lúc: 09:32, 13/07/2017 [GMT+7]
.

Tây Trà: Cán bộ, đảng viên giúp dân giảm nghèo


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà.

TIN LIÊN QUAN

Đầu tháng 6 vừa qua, các cơ quan, đơn vị ở Tây Trà đã về 36 thôn khó khăn của huyện để chọn hộ nghèo giúp đỡ, với tên gọi “giúp 1 hộ giảm nghèo”. Tây Trà là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh (trên 75% theo chuẩn đa chiều). Cách làm này bước đầu đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, mục tiêu mỗi năm có 36 hộ nghèo của 36 thôn thoát nghèo thông qua sự hỗ trợ về phương pháp làm ăn, phương tiện làm kinh tế, con giống, cây trồng...

 Mô hình nuôi cá lồng bè ở xã Trà Xinh bước đầu phát huy hiệu quả.
Mô hình nuôi cá lồng bè ở xã Trà Xinh bước đầu phát huy hiệu quả.


Với lộ trình đó thì đến năm 2020, toàn huyện dự kiến sẽ có 146 hộ thoát nghèo một cách bền vững. Bí thư Huyện ủy Tây Trà Phạm Xuân Vinh, cho biết: Việc giao mỗi cơ quan, đơn vị phụ trách “giảm 1 hộ nghèo” được Ban Thường vụ lựa chọn là cách làm phù hợp với đặc thù của huyện.

Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện mô hình này và sẽ sơ kết rút kinh nghiệm vào cuối năm nay theo từng nhóm. Nếu nhóm nào có cách làm hiệu quả nhất, giảm nghèo nhanh và bền vững nhất, sẽ nhân rộng cho các nhóm khác làm theo.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể duy trì các phong trào như “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững” của Hội LHPN huyện; “Nuôi heo đất tiết kiệm” của cán bộ, công chức Huyện ủy Tây Trà; “Nồi cháo tình thương, ấm lòng bệnh nhân nghèo” của Ban CHQS huyện...

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà đã xác định mục tiêu cơ bản của huyện trong làm theo là phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Vì thế, công tác tuyên truyền đã được các chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể là,  tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu; thông qua các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đoàn thể, giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình, “người tốt việc tốt” tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Tây Trà xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là gắn với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định 326 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư (khóa XI).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc một cách khoa học, hợp lý.

Nhờ đó, đến nay cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Đảng bộ huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua hơn một năm thực hiện đã có bước chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của bản thân, gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, vì dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.
.