Cập nhật lúc: 14:49, 24/07/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy xã Bình Thuận: Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng ủy xã Bình Thuận (Bình Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Với lợi thế nằm trên địa bàn KKT Dung Quất, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ..., đồng thời tạo điều kiện để nhân dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền.

Bộ mặt nông thôn xã Bình Thuận ngày một khởi sắc.                   Ảnh: BS
Bộ mặt nông thôn xã Bình Thuận ngày một khởi sắc. Ảnh: BS

Toàn xã có 153 tàu thuyền, với công suất gần 5.000CV; sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm đạt gần 1.000 tấn. Xã có trên 340 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh mua bán các ngành nghề mộc dân dụng, cơ khí, dịch vụ vận tải, vận tải biển, xây dựng, may mặc, đá lạnh, kinh doanh xăng dầu, ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn... Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm trên 43,2 tỷ đồng, nộp thuế gần 500 triệu đồng; tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy” do Huyện ủy Bình Sơn phát động, cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cá nhân trong xã đã hưởng ứng tích cực, đăng ký ủng hộ hơn 280 triệu đồng, để hỗ trợ gia đình có công với cách mạng, gia đình đảng viên đang khó khăn về nhà ở...

Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận Ngô Văn Vương cho biết: Có được kết quả trên là nhờ đảng ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng nguồn nhân lực, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Sắp xếp, bố trí những cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chung tay phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Duy trì công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, để kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân... “Ban Thường vụ chỉ đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc việc ghi chép trong sổ tay đảng viên và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Thông qua đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, ông Ngô Văn Vương cho biết thêm.

BÁ SƠN

 

.
.