Cập nhật lúc: 23:14, 03/06/2017 [GMT+7]
.

Tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ ở cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các đảng ủy cơ sở đang tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng (đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 5 năm 2 lần).
 

TIN LIÊN QUAN


Thực hiện đúng quy định của Đảng

Tại TP.Quảng Ngãi, Đảng ủy phường Nghĩa Lộ là một trong những đơn vị có số lượng lớn chi bộ trực thuộc và đã chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ từ rất sớm. Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ Trương Thanh Bình cho biết, ngay từ đầu tháng 3.2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc. Hiện có 28/29 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội. Riêng Chi bộ Công an phường do chờ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về nhân sự, nên dời thời gian tổ chức đại hội đến đầu tháng 6.2017.

Tổ công tác của Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa giám sát việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo đại hội chi bộ tại Đảng ủy xã Nghĩa Phương.
Tổ công tác của Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa giám sát việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo đại hội chi bộ tại Đảng ủy xã Nghĩa Phương.

Kết quả đại hội tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Nghĩa Lộ cho thấy, 23 chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên đã tiến hành bầu cấp ủy theo quy định của Điều lệ Đảng; còn lại 5 chi bộ có dưới 9 đảng viên không bầu cấp ủy, trong đó có 3 chi bộ bầu bí thư và phó bí thư, 2 chi bộ chỉ bầu bí thư. “Các chi bộ đã lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự mà cấp ủy chuẩn bị đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất", ông Bình cho biết thêm.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội trong tháng 6.2017. Hiện chi bộ ở các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị để đảm bảo tổ chức đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung và thời gian quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng lưu ý, các đảng ủy cơ sở cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xác định đâu là ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, phải căn cứ vào nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và tình hình thực tế tại thôn, tổ dân phố để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết,  Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đảng ủy các xã, phường chủ động rà soát nhân sự các chi bộ thôn, tổ dân phố ở những nơi có điều kiện, chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa chức danh kiêm nhiệm theo mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận...  Về công tác nhân sự phải đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa. Bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức.
Chuẩn bị kỹ về nhân sự

Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ này, các cấp ủy đảng chú trọng thực hiện theo Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghĩa là, thực hiện theo mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận (nếu bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì phó bí thư là trưởng ban công tác Mặt trận; nếu bí thư kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thì phó bí thư là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi có điều kiện).

Tại huyện Tư Nghĩa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy để thống nhất thời gian đại hội, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ở các đảng ủy cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy là quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận đều là đảng viên. Phấn đấu 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy; đồng thời thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận.

“Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ rà soát các đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên chính thức để cơ cấu vào chi ủy; trường hợp những đồng chí này chưa phải là đảng viên thì tạo điều kiện bồi dưỡng để kết nạp Đảng, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn kết nạp đảng viên thì hết nhiệm kỳ phải giới thiệu đảng viên để thay thế trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận”, ông Vinh cho biết thêm.
 

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 

.
.