Cập nhật lúc: 18:28, 05/06/2017 [GMT+7]
.

Minh Long xây dựng bước đi phù hợp để phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Minh Long đã tập trung cụ thể hoá nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động sát với tình hình của địa phương.

TIN LIÊN QUAN

 
Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long đã tập trung kiện toàn bộ máy; xây dựng chương trình hành động và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 
Trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, giảm nghèo nhanh và bền vững...
 
Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Văn Thuần cho rằng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, một yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng.
 
Đó là nâng cao trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tế địa phương; lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi thảo luận, quyết định.
 
 
Hạ tầng giao thông ở Minh Long ngày càng được đầu tư.
Hạ tầng giao thông ở Minh Long ngày càng được đầu tư.
 
Hiện nay, huyện đã hoàn thành xong Đề án “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện và trong các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện”, Đề án về “Tinh giản biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Đề án “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng đô thị, giai đoạn 2016 -2020”, Đề án “Phát triển du lịch huyện Minh Long, giai đoạn 2017 -2020 và định hướng đến 2025”...
 
Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, ban hành quy chế, quy định, nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân người đứng đầu theo Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
"Là huyện không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, do đó huyện sẽ xây dựng lộ trình với những bước đi phù hợp, để thực hiện các mục tiêu đã đề ra", đồng chí Nguyễn Văn Thuần cho biết thêm.
 
Với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ huyện Minh Long đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Thực hiện chuyển đổi vị trí, phân công lại nhiệm vụ công tác 28 cán bộ cấp huyện và cấp xã (có 13 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý). Ban hành chính sách hỗ trợ 22 sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học chính quy để tạo nguồn cán bộ bổ sung cho hệ thống chính trị, với tổng kinh phí gần 370 triệu đồng.
 
Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục... được đầu tư xây dựng, như tuyến đường nội bộ trung tâm huyện, cầu Gò Rộc, cầu Hóc Nhiêu, Trường THCS Long Hiệp, Trường Mẫu giáo xã Long Môn; kiên cố hóa 12 tuyến kênh mương, với tổng chiều dài gần 5.000m.
 
Trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện thực hiện 3 mô hình: Lúa nước, trồng chè địa phương và trồng cây ăn quả, với diện tích trên 12ha. Để giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Kết luận 31 của Tỉnh ủy, huyện đã đổi mới phương thức hỗ trợ cho người dân.
 
Nhờ đó, đến nay huyện đã giảm gần 400 hộ nghèo/năm... Những kết quả trên sẽ là nền tảng để Đảng bộ huyện Minh Long tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà nghị quyết đại hội đã đề ra. 
 
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.