Cập nhật lúc: 18:41, 11/06/2017 [GMT+7]
.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Đợt sinh hoạt chuyên đề sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ


(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”, gắn với chủ điểm "Xây dựng Đảng về đạo đức".

TIN LIÊN QUAN

 
Với sự triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có sáng tạo, đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác trong toàn đảng bộ càng có ý nghĩa thiết thực, giúp từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực rèn luyện, tu dưỡng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.  
 
Không chọn cách sinh hoạt đơn thuần, Đảng ủy Sở Tư pháp đã sáng tạo tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề thông qua Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáu đội thi đại diện cho 6 chi bộ trực thuộc, được tổ chức theo hình thức sân khấu gồm 4 phần thi. Phần thứ nhất mang tên “Ánh sáng soi đường” -  được thi dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm; phần thứ hai mang tên Giải ô chữ; phần thứ ba là “Hát về Người - Hồ Chí Minh”; phần thứ tư là Tìm hiểu phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Thắng, cho biết: Với hình thức tổ chức như thế, đối tượng mà Đảng ủy hướng đến là đảng viên trẻ, các quần chúng và quy định các lãnh đạo từ trưởng phòng trở lên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không tham gia dự thi, vì họ đương nhiên phải biết.
 
 
Các đội thi của Đảng ủy Sở Tư pháp thể hiện kỹ năng thuyết trình về phong cách Hồ Chí Minh.
Các đội thi của Đảng ủy Sở Tư pháp thể hiện kỹ năng thuyết trình về phong cách Hồ Chí Minh.
 
Nếu tổ chức sinh hoạt thì chỉ có đảng viên tham gia, do đó mỗi đội thi phải có đảng viên, có quần chúng. Cuộc thi này vừa mở rộng đối tượng tham gia, vừa đạt được mục tiêu là nhiều người học hơn, nhiều người nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Thông qua các phần thi, nhất là phần thi tìm hiểu, đòi hỏi thành viên các đội thi thể hiện kỹ năng thuyết trình về phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị mình; về những lời dạy của Bác đối với ngành tư pháp.
 
Qua đó vận dụng vào quá trình công tác, đổi mới phong cách làm việc cũng như sinh hoạt cá nhân. Gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo không khí sôi nổi thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ và cơ quan Sở Tư pháp.
 
Theo kế hoạch, đến ngày 10.6, có 74 TCCSĐ phải hoàn thành đợt sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa” gắn với chủ điểm "Xây dựng Đảng về đạo đức".
 
Để giám sát việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề tại các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 5 đoàn giám sát; đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ.  
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Anh Dũng, cho biết: Qua theo dõi và trực tiếp tham dự sinh hoạt tại các chi bộ, có thể khẳng định chất lượng sinh hoạt chuyên đề lần này đã được nâng lên đáng kể, đạt yêu cầu đề ra.
 
Hầu hết các chi bộ đều thực hiện đúng theo hướng dẫn, một số chi, đảng bộ có cách làm sáng tạo, làm phong phú nội dung, hình thức sinh hoạt, thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Hy vọng rằng, qua đợt sinh hoạt chuyên đề này sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
 
 
Bài, ảnh: Thanh Thuận
 
 
.