Cập nhật lúc: 16:56, 13/04/2017 [GMT+7]
.

Giám sát của Mặt trận: Đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó kiến nghị xử lý kịp thời, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

TIN LIÊN QUAN


Không ngại va chạm  

Tại xã Bình Long (Bình Sơn), kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát của UBMTTQVN xã đã góp phần quan trọng củng cố và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Bình Long Nguyễn Thị Huy, cho biết: “Việc giám sát gặp không ít khó khăn, nhưng khó mấy cũng phải làm, vì sự công bằng và lợi ích chính đáng của nhân dân". Từ những bức xúc trong dư luận, UBMTTQVN xã Bình Long đã giám sát, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề, tạo niềm tin trong nhân dân. Qua đó cũng cho thấy, sự quyết liệt, trách nhiệm, không ngại va chạm của người đứng đầu UBMTTQVN xã đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động giám sát.

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Bình Long Nguyễn Thị Huy (đầu tiên, bên trái) trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Bình Long Nguyễn Thị Huy (đầu tiên, bên trái) trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.


UBMTTQ xã Bình Long đã giám sát việc thu-chi các khoản tiền hỗ trợ của các dự án; tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn xã. Qua đó phát hiện các khoản thu từ các dự án không được công khai tại các cuộc họp UBND; nội dung chi không có hướng dẫn cụ thể, không có cuộc họp thống nhất của UBND; UBND xã không ban hành quyết định thành lập tổ công tác tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, nhưng bộ phận địa chính vẫn tạm ứng tiền để chi.

Đối với nội dung chi từ tiền cấp GCNQSDĐ thực hiện chưa đúng theo quy định của tỉnh. Trong năm 2016, qua giám sát UBMTTQVN xã cũng đã phát hiện nhiều sai sót của chính quyền địa phương, trong việc chi trả tiền đất lúa cho nhân dân. Theo đó, UBND xã chưa chi hết tiền hỗ trợ cho nhân dân; khi lập hồ sơ rút tiền chi hỗ trợ đất lúa cho nhân dân, đã lập trùng danh sách 8 hộ dân; UBND xã chưa xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển đất lúa cho địa phương, với số tiền hơn 270 triệu đồng... Bà Nguyễn Thị Huy cho biết, sau giám sát Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã kiến nghị Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết, khắc phục kịp thời những sai sót, khuyết điểm.

Tại thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), UBMTTQVN xã cũng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát với nhiều nội dung thiết thực, đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Ổ Đặng Thanh Thuận, nhận định: “Qua giám sát, Mặt trận đã giúp Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giảm mặt hạn chế, nâng cao vai trò của UBND trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.
 

Đổi mới phương thức hoạt động  

Giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Mặt trận. Đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh TRẦN HÒA

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận

 Thời gian qua, UBMTTQVN từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng, nhấn mạnh: “Mặt trận đã góp phần cùng chính quyền các cấp, tham mưu cấp ủy kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tế cho thấy, kết quả sau giám sát đã đem lại hiệu quả rõ nét; vai trò, vị trí của Mặt trận được khẳng định”.  

Đối với UBMTTQVN tỉnh, cùng với việc tổ chức nhiều đợt giám sát, khảo sát, đã tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nhiệm vụ giám sát trong hệ thống Mặt trận. Năm 2016, UBMTTQVN tỉnh đã trực tiếp giám sát công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND TP.Quảng Ngãi, Sở TN&MT và khảo sát thực tế tại một số hộ dân. Qua giám sát, tình trạng thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu của một số cán bộ, nhân viên gây bức xúc trong nhân dân được chỉ rõ và đề nghị cơ quan chức năng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh hạn chế, bất cập trong công tác cấp GCNQSDĐ...

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Hòa, việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, còn lúng túng trong thực hiện nội dung giám sát. Mặt khác, trong quá trình thực hiện giám sát có những vướng mắc về cơ chế, chính sách; tổ chức bộ máy của Mặt trận còn một số hạn chế. Thời gian tới, Uỷ ban MTTQVN  tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế; đồng thời tăng cường tập huấn, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát.


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

 

.