Cập nhật lúc: 14:21, 16/02/2017 [GMT+7]
.

Triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.2, Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 và các Nghị định 04, 60/CP,  kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 120 (khóa XI) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại hội nghị.           Ảnh: T.Thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, bức xúc của một bộ phận nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyên và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Có chính sách phù hợp để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, xây dựng  môi trường văn hóa nơi công sở.

Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn kiểm tra của các cấp uỷ đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, đẩy mạnh phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng trong tham mưu, nhất là các thành viên được phân công nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
     

Thanh Thuận

 

.
.