Cập nhật lúc: 14:14, 07/02/2017 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
 

  • Triển khai công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017
    (Báo Quảng Ngãi)- Chiều 6.1, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ 5 thuộc UBKT Trung ương...
    .


Cấp ủy và ngành kiểm tra Đảng các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT); chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; ban hành và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện một số kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, UBKT cấp huyện; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cấp ủy cấp huyện đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Đồng thời, kịp thời ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cấp ủy viên các cấp.

Qua đó, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vi phạm khi còn mới manh nha; xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảng viên là nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần phục vụ tổ chức thành công bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đúng quy trình, quy định; việc xem xét, xử lý kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 177 đảng viên, trong đó có 33 cấp ủy viên (khiển trách 125; cảnh cáo 41; còn lại cách chức, khai trừ đảng)...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy chủ động nắm chắc tình hình nhân sự UBKT cấp huyện để kịp thời chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sớm củng cố, kiện toàn UBKT cấp mình đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử 11 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 329 cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát trong tỉnh... Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, năm 2016 UBKT Tỉnh ủy được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên cho biết: Tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh... Kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ, tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, đầu tư công...

Cũng theo đồng chí Võ Thái Nguyên, cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động nắm tình hình, tăng cường giám sát tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên, tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Đức Nguyễn
 

.
.