Cập nhật lúc: 20:11, 04/02/2017 [GMT+7]
.

Kỳ vọng mới


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã vượt qua thách thức, tạo nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Đó là điều mà mỗi người Việt Nam rất đỗi tự hào.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức, những tồn tại khuyết điểm, trong đó khuyết điểm quan trọng mà nhiều năm qua Đảng ta đã đề cập, nhưng do triển khai thực hiện chưa đồng bộ, quyết tâm của các cấp ủy chưa cao, nên tình hình ngày một nghiêm trọng. Đó là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại và thậm chí diễn biến khá tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân.

Do vậy, những tháng cuối năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại kỳ họp lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về “Tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một góc TP.Quảng Ngãi. ảnh: Minh Toàn
Một góc TP.Quảng Ngãi. ảnh: Minh Toàn


Nghị quyết ban hành đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đa số đảng viên lớn tuổi cảm thấy có một niềm tin, một kỳ vọng vào sự quyết tâm của Đảng, ra sức đấu tranh đẩy lùi căn bệnh trầm kha, một trong 4 nguyên nhân làm cho đất nước tụt hậu hoặc chậm phát triển mà Đảng đã khẳng định từ lâu.

Đến thăm một cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ở cái tuổi gần 95 nhưng ông vẫn còn minh mẫn, vẫn theo dõi tình hình chung của thế giới, trong nước và của địa phương. Lục chồng báo, lấy ra một tờ báo đăng toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 1.11.2016, ông hỏi tôi: “Cậu đã nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng chưa?”.
 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ. Đồng thời, đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp và việc tổ chức thực hiện rất sát với tình hình thực tế trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

“Dạ, đã đọc kỹ rồi, có cái mới hơn nghị quyết các lần trước”, tôi trả lời. Tôi hỏi lại ông: “Bác suy nghĩ  thế nào về nghị quyết lần này?”. Dường như đã nghiền ngẫm kỹ, ông liền nói lên quan điểm của mình: “Lần này Trung ương nêu lại và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn  Đảng là nắm được tính cấp bách hiện nay trong công tác xây dựng Đảng.

Trung ương Đảng đã đặt vấn đề một cách kiên quyết, nêu cụ thể những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nêu ra nhiều biện pháp khắc phục. Trong đó, vị trí của công tác chính trị tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng; nếu có sự gương mẫu của các đồng chí từ trung ương đến địa phương, mình tin là thực hiện sẽ có kết quả”. Một đảng viên lớn tuổi ở cái tuổi đại thọ, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, nhìn nhận vấn đề khá khách quan, tin tưởng vào đường lối của Đảng, vào việc tổ chức triển khai nghị quyết của các cấp, các ngành đã làm tôi rất tâm đắc, nể trọng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thực hiện hiệu quả chưa cao. Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XII tiếp tục ra nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nó thể hiện bản chất của Đảng ta là không ngại đối mặt  với sai lầm, khuyết điểm và khi đã nhận ra sai lầm, khuyết điểm thì phải sửa, sửa cho đến cùng.

Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 2 khóa XII, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đều quyết tâm giải quyết những vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra, trong đó đặc biệt là làm sáng tỏ và giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm tốt điều đó chắc chắn Đảng sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân.

Năm Đinh Dậu 2017 đã đến. Đây là năm thứ 2 toàn Đảng, toàn dân ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tuy trước mắt còn không ít khó khăn, nhưng tin rằng đất nước ta sẽ phấn đấu vượt qua, nạn tiêu cực, tham nhũng từng bước sẽ được đẩy lùi. Đó là kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân trước thềm xuân mới.


Vũ Tùng Vi
 

.
.