Cập nhật lúc: 11:10, 03/02/2017 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2017)

Mãi mãi là niềm tự hào sâu sắc


(Baoquangngai.vn)- Cách đây 87 năm, ngày 3.2.1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi, là sự kiện trọng đại của dân tộc và đất nước gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc- Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Từ khi thành lập đến nay, trong suốt 87 năm qua, Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta; soi đường cho cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi to lớn, vẻ vang. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong 87 năm qua luôn gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 87 năm bền bỉ đấu tranh, xây dựng Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi vẽ đại, vẻ vang. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước và xã hội.
   
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần 30 năm qua đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; làm thay đổi hẳn vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đất nước ta từ một nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc, đã và đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
         
Những thành quả to lớn đã đạt được và thực tiễn trong 87 năm qua minh chứng: luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong từng thời kỳ cách mạng.
         
Ở quê hương Quảng Ngãi anh hùng, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tháng 3.1930, chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi ra đời, Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh được thành lập do đồng chí Nguyễn Nghiêm làm Bí thư. Vừa mới thành lập, Đảng bộ Quảng Ngãi đã phát động và tổ chức thắng lợi phong trào “chia lửa với Xô Viết Nghệ Tĩnh” mà đỉnh cao là sự kiện biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ vào ngày 8.10.1930.     
          
Trong giai đoạn 1930 - 1945,  Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, nhanh chóng phát động, lãnh đạo và tổ chức thắng lợi Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11.3.1945. Sau khi nghe tin Nhật Hoàng đầu hàng quân Đồng Minh, Tỉnh ủy nhanh chóng chớp thời cơ, phát động nhân dân cùng các lực lượng cách mạng đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám thực hiện tốt nhiệm vụ “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và quân dân Quảng Ngãi vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh; làm nên những mốc son quan trọng trong lịch sử nước nhà; thể hiện cao độ quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ, theo tinh thần “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”.

Cùng với toàn miền Nam, quân và dân Quảng Ngãi đồng loạt Tổng tiến công và nổi dậy, tấn công vào tận sào huyệt của địch trong Tết Mậu Thân 1968, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris vào tháng 1.1973, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

Sau đại thắng Mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi tiếp tục, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập. Qua các kỳ Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986), nhất là sau hơn 27 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, thông qua các kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã đề ra những chủ trương và giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo quê hương ngày thêm phát triển và không ngừng khởi sắc.

Đạt được những thành tích to lớn trên, trước hết là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được Đảng bộ tỉnh tiếp thu, vận dụng sáng tạo phù hợp. Các thế hệ cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã cùng nhau đoàn kết, bảo vệ Đảng, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng quê hương cũng như vì sự phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh trong thời kỳ mới.    
        
Sau 87 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay toàn Đảng bộ có hơn 47.000 đảng viên, trong đó có nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có những tấm gương của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh và trong hệ thống chính trị.
       
Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện chủ trương đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ, du lịch và nông nghiệp. Thu nhập của người dân không ngừng tăng lên, GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 50 trỉệu đồng; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 17.299 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, báo chí truyền thông… có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.
         
Xuân Đinh Dậu 2017 đang đến khắp đất trời và mọi nhà, trong không khí vui xuân, tự hào kỷ niệm sự kiện 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi, phấn khởi trước những thành quả to lớn trên các lĩnh vực của quê hương, đất nước, chúng ta càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai rạng rỡ đang đến với quê hương Quảng Ngãi anh hùng.


        
Tuấn Anh

 

.
.