Cập nhật lúc: 10:41, 18/02/2017 [GMT+7]
.

Dạy và học lý luận chính trị: Đổi mới để phù hợp với thực tiễn


(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đó là đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học.       

TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm nâng cao chất lượng

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, tiến sĩ Trương Thị Mỹ Trang quả quyết, tập thể cán bộ, giảng viên của trường quyết tâm cao trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT nhằm góp phần đưa Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Tiến sĩ Trương Thị Mỹ Trang cho biết, từ năm 2014 - 2016, trường mở 57 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 4.100 học viên.

Quy mô, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng; nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức.
Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức.


Tuy nhiên, tiến sĩ Trương Thị Mỹ Trang thẳng thắn nhận định, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường tuy được nâng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Nguyên nhân là do chương trình đào tạo hệ trung cấp LLCT-HC chưa phù hợp với đối tượng học. Hiện nay, chương trình biên soạn dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, nhưng thực tế đối tượng tham gia đào tạo trung cấp LLCT-HC không chỉ có cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở mà còn là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Bên cạnh đó, trình độ của đội ngũ giảng viên cũng còn những hạn chế nhất định. Thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thời gian đến trường tập trung thực hiện đề án xây dựng cơ sở vật chất đã được phê duyệt, bố trí vốn năm 2017, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn, qua đó đánh giá chất lượng giảng dạy của từng giảng viên; cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ.
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG.

Năm 2017, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, Trường Chính trị tỉnh quyết tâm tạo bước đột phá. Dự kiến năm 2017, trường mở 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của các trung tâm

Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian đến là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo dục LLCT. Đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Quảng Ngãi, giải pháp đề ra là tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp; đổi mới theo dõi, quản lý  học viên; đổi mới phương pháp dạy, kết hợp giảng dạy bằng giáo án điện tử với phương pháp giảng dạy truyền thống; gắn lý luận với thực tiễn một cách sinh động, hiệu quả; bố trí thời gian để người giảng và học viên trao đổi, thảo luận để nâng cao chất lượng từng bài giảng.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh cũng đã kịp thời kiện toàn đội ngũ giảng viên. Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tịnh Huỳnh Văn Tịnh cho biết, Trung tâm thường xuyên cử giảng viên đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, đặc biệt là đáp ứng theo nội dung Nghị quyết XII của Đảng. Nhìn chung, thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ LLCT và tạo nguồn cho phát triển của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập là một số chuyên đề đã lâu, đơn cử như chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, LLCT cho các hội, đoàn thể, nhưng vẫn chưa có tài liệu mới. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hiện đang chờ để được đầu tư xây dựng mới.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ


 

.
.