Cập nhật lúc: 14:22, 08/02/2017 [GMT+7]
.

Chủ động nắm bắt tư tưởng từ cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là một nhiệm vụ cấp thiết, cần phải thực hiện ngay từ cơ sở...

Hiện nay, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đang tập trung tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên... Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của  cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của ngành tuyên giáo trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2016, việc di dời các hộ tiểu thương từ chợ Đức Phổ cũ sang chợ Đức Phổ mới đã phát sinh khiếu nại đông người, mà nguyên nhân một phần do các cấp ủy chưa làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cho rằng, do việc thông tin không thống nhất ngay từ đầu; công tác chỉ đạo báo chí chưa kịp thời; cấp ủy và cán bộ theo dõi công tác tư tưởng thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với những “biến đổi bất thường” trong đời sống xã hội. Việc vận động di dời các hộ tiểu thương từ chợ Đức Phổ cũ sang chợ Đức Phổ mới được triển khai từ tháng 3.2015.

Qua 10 đợt tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của UBND huyện Đức Phổ với bà con tiểu thương, đến cuối năm 2015 có 362/487 tiểu thương đăng ký kinh doanh tại chợ Đức Phổ mới. Số tiểu thương còn lại chưa đồng ý thực hiện và kiến nghị được tiếp tục kinh doanh tại chợ cũ đến hết Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tuy nhiên, qua Tết các tiểu thương này vẫn không thực hiện như đã cam kết, ngược lại còn ngăn cản việc chuyển chợ, lôi kéo bà con tiểu thương chợ mới trở lại chợ cũ buôn bán.

Trước những diễn biến phức tạp đó, đầu tháng 9.2016, sau khi UBND huyện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT họp báo công bố chấm dứt kinh doanh tại chợ Đức Phổ cũ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức đã giúp bà con tiểu thương hiểu đầy đủ hơn về sự cần thiết của chủ trương chuyển đến chợ mới và đã tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của tiểu thương. Kết quả đó là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc".

Thời gian qua, việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được cấp ủy các cấp quan tâm nhiều hơn thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, cấp ủy các cấp kịp thời thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và các tình huống phức tạp có thể nảy sinh có lúc có nơi chưa chủ động, kịp thời.

Năm 2017 là năm hành động tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX  và các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đồng thời, trong bối cảnh hội nhập đã và đang tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức, khó khăn không nhỏ. Do đó, cấp ủy các cấp cần chủ động, tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, xác định đây là khâu then chốt hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trình bày chính kiến, nguyện vọng. Nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh hoạt động của tổ nắm bắt dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những người có phẩm chất chính trị, có uy tín, khả năng nói, có trình độ trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau; tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng gắn với kế hoạch, chương trình cụ thể của địa phương, đơn vị; tuyên truyền kịp thời, nhạy bén, chính xác, nhất là đối với những sự kiện thời sự, những vấn đề mới phát sinh được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần làm rõ và định hướng dư luận.

THANH THUẬN
 

.
.