Báo chí tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

04:02, 16/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng chưa có nghị quyết nào đề cập đến việc phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng nhiều và rõ như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

TIN LIÊN QUAN

Với việc đề cao vai trò và nhiệm vụ của báo chí trong việc góp phần “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thật sự vào cuộc một cách tích cực, mạnh mẽ. Qua đó, chuyển tải được các nội dung quan trọng của nghị quyết trong việc phát hiện, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016.
Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016.


Cùng với đó là, tích cực trong chủ động thông tin, chi phối thông tin và định hướng thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, hạn chế tối đa những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng, một chiều - gây nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Chính việc xác định vai trò quan trọng của báo chí trong việc tuyên truyền công tác xây dựng Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 nói riêng và để tôn vinh các nhà báo chuyên và không chuyên tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, trong năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng, với tên gọi “Búa liềm vàng”. Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, giải đã thu hút gần 1.200 tác phẩm báo chí, với nhiều loại hình tham gia với nội dung, chất lượng tốt, trở thành nhịp cầu kết nối, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Ngay năm đầu phát động, nhiều tác phẩm đã thể hiện sự công phu tìm tòi từ chủ đề đến cách thể hiện. Nhiều tác giả đã có sự nghiền ngẫm vấn đề qua nhiều năm, nên khi đặt bút viết đã thể hiện sự sâu sắc, trau chuốt, góp phần phát triển nhận thức về lý luận xây dựng Đảng, từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đến xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức. Bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới cách tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, có nhiều bài viết đã đi sâu tìm ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và  XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 

Tham dự "Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất-2016" (Giải Búa liềm vàng), các cơ quan báo chí trên địa bàn Quảng Ngãi có 12 tác phẩm. Trong đó, có 1 tác phẩm đạt giải B; 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích và 2 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Khẳng định thành công, sức lan tỏa lớn của giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo giải Phạm Minh Chính khẳng định: "Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất đã thổi luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; thắp lên cảm hứng, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo và những người viết báo không chuyên về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là "khó, khô và khổ".

Thành công của giải không chỉ thể hiện ở chỗ, nhiều cơ quan báo chí, đông đảo nhà báo, nhà văn, người viết báo không chuyên, kể cả cán bộ lãnh đạo các cấp đương chức và nghỉ hưu đã tích cực hưởng ứng, mà quan trọng hơn là các tác phẩm tham dự giải đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến đầy cam go chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng...; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; nâng cao uy tín; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, để có những tác phẩm báo chí có sức lan tỏa, tạo dư luận tốt, cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan báo chí quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo, đài phải không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực, chủ động tham gia tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực viết bài đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Mỗi phóng viên, biên tập viên phải là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.
 

Bài, ảnh: Thanh Thuận