Cập nhật lúc: 15:41, 02/01/2017 [GMT+7]
.

Phụ nữ Quảng Ngãi: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết


(Báo Quảng Ngãi)- Hội LHPN các cấp trong tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội. Hiện các cấp hội phụ nữ đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hiển cho biết, để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện theo 6 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ trong hoạt động Hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để phục vụ công tác chỉ đạo, tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội; phát huy nội lực, thế mạnh của hội viên, phụ nữ và tăng cường khai thác các nguồn lực xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp.

Cán bộ hội phụ nữ các cấp nghe phổ biến nghị quyết do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
Cán bộ hội phụ nữ các cấp nghe phổ biến nghị quyết do Hội LHPN tỉnh tổ chức.


Trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết bằng hình thức sân khấu hóa.

Theo chương trình kế hoạch năm 2017, Hội LHPN huyện Đức Phổ cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Phổ Lê Thị Hạnh cho biết: “Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ này nâng cao so với nhiệm kỳ trước, trong đó có các chỉ tiêu như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, tăng số lượng hội viên hàng năm...  Nếu không quyết tâm thì rất khó đạt được. Vì vậy, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã đề ra các giải pháp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra”.

Đối với Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã tổ chức tập huấn, phổ biến kết quả đại hội, chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ cấp tỉnh, huyện. Hội phụ nữ cấp xã cũng đã tuyên truyền, phổ biến đến các chi, tổ hội và lồng ghép triển khai trong các đợt sinh hoạt đến toàn thể hội viên.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Hiệp Nguyễn Thị Bé cho hay: Hội LHPN xã đã dựa vào chương trình cả nhiệm kỳ để xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017. Trong đó tập trung thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của xã. Đầu năm 2017, Hội LHPN xã sẽ tổ chức họp các chi, tổ hội triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của hội cấp trên và cơ sở, lồng ghép triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, Hội LHPN xã sẽ phối hợp mở lớp đào tạo nghề cho lao động nữ ở địa phương, thành lập mới hai mô hình "5 không, 3 sạch". Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình; chú trọng khai thác các nguồn vốn vay, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm giúp hội viên sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình... góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.


Bài, ảnh: PV


 

.
.