Cập nhật lúc: 21:30, 03/12/2016 [GMT+7]
.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 478 về việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, luân chuyển cán bộ... Hiện nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã và đang bắt tay thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.


Thời gian qua, công tác cán bộ luôn được các địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm, thực hiện chặt chẽ, cơ bản đúng tiêu chuẩn, quy trình, nhất là công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Nhiều địa phương, đơn vị chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực... Từ đó góp phần xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để từng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Công văn số 478 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, sẽ kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm lại khi hết thời hạn bổ nhiệm đối với CB,CCVC không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng được bổ nhiệm lần đầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp xử lý cụ thể từng trường hợp. Đồng thời, quyết liệt thực hiện việc điều động, luân chuyển, điều chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư, cho biết: Qua thống kê, huyện có 8 trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí, công tác kéo dài trên 8 năm và trên cơ sở xem xét chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành điều động, luân chuyển các vị trí. Cụ thể là, điều động đồng chí Phó Ban Tổ chức Huyện ủy  giữ chức Trưởng Phòng LĐ-TB&XH; Trưởng Đài Truyền thanh huyện điều động về làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa... Việc làm này cho thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn rất quan tâm đến công tác cán bộ, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian đến.  

Tại TP.Quảng Ngãi, hiện có 6 đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các phòng, ban, đơn vị đã được bổ nhiệm ở một vị trí công tác trên 8 năm. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Tá Huy – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi, Ban sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy điều chuyển các đồng chí còn thời hạn công tác trên 4 năm (có 3 đồng chí), những đồng chí đến thời điểm nghỉ hưu còn dưới 2 năm thì đề xuất giữ nguyên vị trí công tác. Việc điều chuyển này phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; khơi dậy tính sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ ở từng vị trí công tác với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Mới đây, UBND tỉnh cũng đã thực hiện điều động, luân chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm, nhưng chưa thuyên chuyển, điều động tại Sở Tư pháp, Đài PT-TH tỉnh... Hiện nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã và đang rà soát, tổng hợp thực hiện nghiêm túc việc báo cáo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về số lượng cán bộ diện điều động. Đây có thể nói là kết quả bước đầu trong việc chấn chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để chấn chỉnh hơn nữa công tác này, đòi hỏi người đứng đầu phải thực sự công tâm, khách quan, đánh giá đúng thực chất năng lực cán bộ, vì  khi đánh giá chính xác cán bộ sẽ là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực, động viên để cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Thuận
 

.
.